REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 

 Rafał Andrzej Pastwa

Curriculum vitae  

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

   stopień awansu  dyplomowany  

    doświadczenie zawodowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, od 01.09.2018 do dnia dzisiejszego

Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, od 02.09.1996 do dnia dzisiejszego

Kierownik i mentor kursu e-learningowego w programie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach", „Aktywna edukacja” - Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, od 02.11.2013 do 31.05.2015

Mentor i moderator kursu e-learningowego w programie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach", „Cyfrowa szkoła” - Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, od 02.11.2012 do dnia do 02.11.2013

Nauczanie indywidualne w ramach programu „Szkoła życia”, od 02.09.1997 do dnia 20.06.2008

Specjalista ds. szkoleń w  Lokalnym Ośrodku Szkoleniowym Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Poniatowej, od 01.02.1998 do 30.04.1999

Właściciel firmy handlowo-usługowej SIMA, Poniatowa, od 1995 do 1996

    wykształcenie

studia podyplomowe Kształcenie zdalne w edukacji; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, 2010

studia podyplomowe w zakresie ITC, języków obcych i Resocjalizacji; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2008

studia podyplomowe Podyplomowe Studium Informatyki; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Matematyczno Przyrodniczy, 2005

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, 2002

studia podyplomowe Przywództwo i komunikacja społeczna; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Instytut Nauk Humanistycznych, 2001

magister pedagogiki specjalnej, w zakresie Oligofrenopedagogiki i Reedukacji; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 1996

matura, Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Lublinie, 1990

    kwalifikacje

Znajomość problematyki pedagogicznej (umiejętność współpracy z osobami uznanymi powszechnie jako nieprzystosowane)

Przygotowanie do kierowania i prowadzenia kształcenia na odległość ze szczególnym uwzględnieniem Internetu

Znajomość psychologicznych prawidłowości procesu zarządzania i kierowania

Przygotowanie do pełnienia funkcji przywódczych

Ukończone kursy: Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej, Kierowników wycieczek i obozów wędrownych, Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo, Internet w dydaktyce i inne

Twórca i opiekun szkolnej strony http://sp.poniatowa.pl

Znajomość języka angielskiego (w stopniu średnio zaawansowanym)

Znajomość podstaw działalności gospodarczej

Prawo jazdy kat. A i B.

    publikacje

HISTORIA ROZWOJU SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO W PONIATOWEJ

DZIECI Z ZESPOŁEM DEFICYTU UWAGI Z NADRUCHLIWOŚCIĄ (ADHD)

OGÓLNY SCHEMAT OPISU I ANALIZY PRZYPADKU ROZPOZNANIA I ROZWIĄZANIA PROBLEMU EDUKACYJNEGO/WYCHOWAWCZEGO - PRZYKŁADY

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH: DZIAŁAM W GRUPIE - AKCEPTACJA, PARTNERSTWO, NORMY

SCENARIUSZ SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DECYZJI KIEROWNICZYCH

 

publikacje w REGIOPEDII Lubelskiej

Poniatowa - miejsce martyrologii narodów;

Epizod poniatowski z dziejów legendarnego majora „Zapory”;

Stefan Zychowicz - organizator oświaty w Poniatowej;

Zabytki sakralne - Kraczewice (Gmina Poniatowa);

Poniatowskie lasy - Raj dla botaników;

Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej (TPP);

MKS Stal Poniatowa;

 

materiały do lekcji

PROJEKTY EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TIK

INTERNET - WYZWANIA, ZAGROŻENIA, NADZIEJE

MATERIAŁY DO LEKCJI PRZYWÓDZTWA

MATERIAŁY DO LEKCJI INFORMATYKI

INFORMATYKA W KLASIE V I VI

    zainteresowania

żeglarstwo (patent żeglarski), turystyka górska i rowerowa, narciarstwo, motoryzacja, technika, Internet, muzyka, film, audio

    praca społeczna

Radny Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w kadencji 2018-2024

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej, od 25.03.2010 do dnia dzisiejszego

Współzałożyciel Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2010

Redaktor naczelny Przeglądu Regionalnego (2010-2013)

    wyróżnienia

Odznaczenia państwowe - Medal Komisji Edukacji Narodowej (2023), Medal Brązowy za długoletnią służbę (2011)

Nagrody burmistrza Poniatowej - 2023, 2022, 2021, 2020, 2016, 2009, 2006

Nagrody dyrektora szkoły - 2013, 2008, 2004, 2002, 2000, 1999

2009 - eLearning Awards - projekt zajęć pozalekcyjnych ITC 2008 +Lekcje przywództwa - awans do 50 najlepszych projektów edukacyjnych w Europie

2009 - opiekun laureatów w konkursie wojewódzkim pod patronatem Kuratora Bądź bezpieczny na drodze

2008 - II miejsce w konkursie ogólnopolskim na najlepsze witryny internetowe społeczności lokalnych - Europa w każdej gminie (II edycja)

2006 - opiekun laureatów w konkursie wojewódzkim Mój dom Europa

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2004-2024