REGIOPEDIA-ENCYKLOPEDIA REGIONÓW. LUBELSKIE

 

STRONA GŁÓWNAARTYKUŁY

 

    

20 lutego 2009 r. na łamach Dziennika Wschodniego został rozstrzygnięty Konkurs  „Regiopedia - Encyklopedia Regionów. Lubelskie.” Uczestnikami Konkursu mogły być osoby prywatne i szkoły.

Celem Konkursu było stworzenie internetowej bazy informacji o Lubelszczyźnie i zachęcenie do jej tworzenia oraz promocja regionu i wiedzy o nim.

Niezrozumiała jest decyzja jury o nie rozstrzygnięciu w kategorii szkoła. Trudno wytłumaczyć uczniom zaangażowanym w projekt taką postawę i niekonsekwencję działań organizatorów. Niestety takie decyzje hamują zapał wychowanków  w podobne projekty, a także studzą zaangażowanie nauczycieli i opiekunów.

Dzięki Konkursowi nauczyciele mogli uatrakcyjnić zajęcia pedagogiczne i pozalekcyjne oraz motywować uczniów do pracy badawczej nad lokalnym środowiskiem. Aktywizacja uczniów do poznawania i pogłębiania wiedzy o regionie lubelskim miała na celu ocalić od zapomnienia wiele miejsc, ludzi oraz wydarzeń historycznych i kulturowych istotnych dla regionu, a niedostatecznie upowszechnionych. Hasła miały dotyczyć jednej z następujących kategorii: miejsca, ludzi, historii, kultury, wypoczynku i przyrody.

Członkowie Kółka informatycznego ITC 2008 ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej opublikowali wspólnie z opiekunem panem Rafałem Pastwą następujące artykuły promujące szkołę i region.

Młodzi mieszkańcy naszego miasta zachęcają w ten sposób wszystkich korzystających z Encyklopedii Regionów - Lubelskie do odwiedzenia ciekawych miejsc w gminie Poniatowa, a także do pogłębiania wiedzy o historii naszego miasta, zasłużonych ludziach i poznania przyrodniczych walorów regionu.

 Historia

Poniatowa – miejsce martyrologii narodów

Epizod Poniatowski z dziejów legendarnego majora „Zapory”

Historia rozwoju szkolnictwa podstawowego w Poniatowej

Legenda o Poniatowskim Źródełku

 Miejsca

Poniatowa - Pomnik ku czci pomordowanych odsłonięto w 1958 r.

Poniatowa - Obelisk upamiętniający pomordowanych 2008 r.

Zabytki sakralne - Kraczewice (Gmina Poniatowa)

Kościół Parafialny P. W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach

 Przyroda

Poniatowskie lasy - Raj dla botaników

Legenda o Poniatowskim Źródełku - galeria zdjęć

 Ludzie

Stefan Zychowicz – organizator oświaty w Poniatowej

mgr Ryszard Czesław Pastwa

Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej (TPP)

 Wypoczynek

Kompleks boisk Orlik 2012 w Poniatowej

 

Pomimo niedostrzeżenia naszych działań przez organizatorów wkład naszej szkoły w ciekawy regionalny projekt pozostał, a my jesteśmy z niego dumni.

Zachęcamy także innych do upowszechniania idei Encyklopedii Regionu i dodawania informacji z naszego miasta i okolic na portalu http://lubelski.regiopedia.pl/.

 

 opiekun ITC2008 rap