TECHNIKI MEDIACJI SZKOLNEJ

 

 

 

  Techniki Mediacji Szkolnej 

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie. Strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie to wyłącznie od nich zależy kształt ostatecznego porozumienia. Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu. Zaakceptują także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron. Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator.[1] 

 

Uwaga: W mediacji koncentrujemy się tylko na jednym problemie!

 

 Mediacje dzielą się na:

 

 Zasady mediacji:

 

Schemat mediacji szkolnej:

 1. Przygotowanie mediatorów wyjściowych  → mediacje zawodowe (konflikty n-n n-r n-u)

(u – uczeń, r – rodzic, n – nauczyciel)

Peers – mediatorzy – mediatorzy rówieśnicy  → mediacje właściwe (konflikty u-u)

W skład Peers – mediatorów wchodzą:

 ·      Mediator główny (bycie mediatorem ma być zaszczytem!) – dziecko, które prowadzi w sposób praktyczny mediacje

 ·      Kontroler (pomocnik głównego – pisze protokół, daje informacje zwrotne głównemu po spotkaniu; kontroler może awansować na głównego) – dzieci zgłaszające się do działań bez doświadczenia

 

 1. Cechy i umiejętności, którymi powinni charakteryzować się mediatorzy

 

Cechy

Umiejętności

 

 • Empatia (poznawcza)

 • Asertywność

 • Obiektywizm

 • Sprawiedliwość

 • Uczuciowość

 • Przestrzega zasad

 • Tolerancja

 • Kreatywność

 • Wyrozumiałość

 • Elastyczność

 • Opanowanie

 • Cierpliwość

 • Zdecydowanie

 • Odpowiedzialność

 • Inteligencja

 • Wzbudzanie zaufania

 

 

 • Komunikatywność (nawiązanie i podtrzymanie kontaktów, aktywne słuchanie, umiejętności językowe)

 • Wykorzystywanie wiedzy

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

 • Umiejętność rozwiązywania problemów, konfliktów

 • Umiejętność podejmowania decyzji

 • Umiejętności organizatorskie

 • Umiejętność wystąpień publicznych

 • Umiejętność dyskutowania

 

 

 

 Narzędzia mediatora

·        Odzwierciedlenie (Polega na powiedzeniu naszemu rozmówcy, jakie są, naszym zdaniem, jego odczucia i uczucia, np. „widzę, że jesteś smutny z tego powodu”).

·        Parafraza (Technika ta polega na powtórzeniu własnymi słowami treści przesłania płynącego zarówno ze słów, jak i towarzyszącej im mowy ciała. Jej istotą jest wydobycie najważniejszych informacji i uzyskanie potwierdzenia nadawcy, że dokonana interpretacja jest zgodna z przekazem).

·        Zadawanie pytań (Celem tej techniki jest uzyskanie dodatkowych informacji, które potrzebne są do pełnego zrozumienia opisu sytuacji lub wyjaśnienia niejasnych punktów rozmowy).

 

Techniki mediacji szkolnej - przykład

 

Mediacja odbyła się dnia, ………………… w ……………………………..

 

Problem – bójka

 

 

ofiara …………………………………….…..

(Imię i nazwisko)

 

sprawca ……………………………………..

(Imię i nazwisko)

 

W wyniku mediacji  w dniu …….……………. została zawarta ugoda.

Ugoda

 

 

Podpis ……………..…  ………………..…..              

(Imię i nazwisko)

 

Podpis ………………  .……….…..……..              

(Imię i nazwisko)

 

 

Ugoda z dnia …………………….. podpisana w trzech jednakowych egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron oraz mediatora.

 

Kontroler ……………  ………………….

(Imię i nazwisko)

 

Mediator …………..  ……………..…..

(Imię i nazwisko)

 


w górę

Opracowanie Rafał Pastwa

 

STRONA GŁÓWNAARTYKUŁY

W trzeci czwartek października rokrocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji.