Scenariusz projektu: „NIEZWYKŁA PODRÓŻ

 

SUKCES UCZNIÓW KLASY I „a” , I „b”, III „d”

I miejsce w województwie lubelskim należy do uczniów nauczania zintegrowanego!

Foto Galeria

W związku z przystąpieniem naszych klas do konkursu ekologicznego pod patronatem „TESCO dla szkół” wychowawczynie klas: I a, I d, III d panie: Halina Kolasińska, Barbara Kania i Ewa Zielińska opracowały projekt zadań dla uczniów swoich klas, które realizowały w czasie zajęć zintegrowanych, kółkach plastycznych oraz po zajęciach w okresie kwiecień - maj 2009 r. Całą dokumentację zamieściły w pięknie przygotowanym albumie, który został wysłany do organizatora konkursu.

Hasło pracy konkursowej:

KOLOROWI RYCERZE WALCZĄ O PIĘKNĄ I CZYSTĄ ZIEMIĘ.

Cele: rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie postaw ekologicznych, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, rozbudzanie ciekawości zdobywania informacji w różnych źródłach

Scenariusz: „NIEZWYKŁA PODRÓŻ

W CZARNEJ KRAINIE

1.      Pogadanki związane z ratowaniem naszej planety zainspirowane tematyką apelu pt. „Na ratunek Ziemi” (22.04.09 r. 45 min zajęć zintegrowanych w klasach I, II i III).

2.      Tworzenie map myślowych pt. Co możemy zrobić, aby nasza planeta była szczęśliwa?(22.04.09 r. - 30 min zajęć zintegrowanych w klasach I, II, III).

3.     Projektowanie i wykonanie plakatów pt. Ratujmy naszą planetę. (22.04.09 r.- 90 min. kółka plastycznego). Prezentacja plakatów na gazetce szkolnej (23-28.04.09 r.). Rozwieszenie plakatów w naszym mieście(28.04 – 20.05.09 r).

4.     Układanie wierszyków – rymowanek, zabawy rytmiczno-ruchowe, rapowanie ( 23.04.09 r. - 45 min zajęć zintegrowanych klasa II i III).

5.     Nauka piosenek ekologicznych „Śmieciu precz”, „Witaminki”, „Moja planeta”, „My chcemy grać w zielone” (24 –28.04.09 r. - zajęcia zintegrowane klasy I, II, III).

6.     Dodatkowe oznakowania koszy w celu zbierania i segregacji śmieci( 24.04.09 r. - kółko plastyczne klasy I, II, III).

7.     Recykling: projektowanie i wykonanie pojemników na przybory szkolne oraz zabawek dla zerówki z plastikowych butelek oraz płyt CD ( 24.04.09r - 90 min zajęć zintegrowanych klasy I, II, III).

8.     Ekologiczny tor przeszkód - przeprowadzenie zawodów sportowych z wykorzystaniem surowców wtórnych dla klas I i II ( 23.04.09 r.- 45 min zajęć zintegrowanych wszystkie klasy I i II).

W ZIELONEJ KRAINIE

1.      Zakładanie zielonych ogródków klasowych- sadzenie rzeżuchy, pietruszki, szczypiorku (27.04.09 r. - 40 min zajęć zintegrowanych w klasach I, II, III) oraz pielęgnowanie do czasu wyrośnięcia .

2.      Kąciki zieleni- przesadzanie roślin doniczkowych w klasach (27.04.09 r. - 45 min zajęć zintegrowanych w klasie I, II, III).

3.      Pielęgnowanie zieleńców wokół domów (miesiąc IV, V, VI po zajęciach szkolnych).

4.      Konkurs plastyczno – literacki pt. „Gramy w zielone, bo…”. Ogłoszenie konkursu dn. 22.04.09 r., termin składania prac 27.04.09r. Prezentacja wyróżnionych prac w formie wystawy dn. 28.04.09 r., wręczenie nagród.

5.     Projektowanie i wykonanie plakietek dla Eko-dyżurnych, którzy w czasie przerw śródlekcyjnych dbają o przestrzeganie przyjętych zasad ekologicznych (28.04. - do końca roku szkolnego).

6.      Drama dla uczniów naszej szkoły pt. „Prośba drzewa”( 28.04.09.r. - duża przerwa uczniowie klasy I).

7.      Marsz Ekologiczny w celu reklamowania używania toreb wielokrotnego użytku (29.04.09r. -duża przerwa uczniowie klas I, II, III).

W NIEBIESKIEJ KRAINIE

1.      Pij wodę mineralną ! – rozdawanie wody mineralnej w czasie przerw śródlekcyjnych przez klasowe rady rodziców (04-06.05.09 r. - klasy I, II, III).

2.      Warsztaty plastyczne pt. „Mieszkańcy naszych wód”, „Mieszkańcy łąk” (04.05.09 r. - kółko plastyczne).

3.      Konkurs literacki dla klas III :„Wymyślamy bajki ekologiczne” (ogłoszenie konkursu 05.05.09 r. - termin realizacji do 11.05.09 r.). Czytanie bajek w czasie przerw śródlekcyjnych uczniom klas 0, I, II (do końca roku szkolnego).

4.     Wycieczki-tworzymy albumy fotograficzne (praca domowa do 12.05.09r. - prezentacja w klasowych kącikach przyrody).

5.      Wykonanie gazetek klasowych i wystaw szkolnych pt. „Woda źródłem życia”, „Pij mleko będziesz wielki” (05.05.09 r. kółko plastyczne klasy I, II, III).

6.     Projektowanie i tworzenie gier planszowych ”Eko- puzzle”. Poznanie stron internetowych, na których są gry ekologiczne- granie w czasie przerw (08.05.09 r. do końca roku szkolnego klasy I, II, III).

W CZERWONEJ KRAINIE

1.     Przygotowanie teatrzyku  pt. „Witaminki” dla wszystkich uczniów naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych (12.05.09 r.-prezentacja w czasie dużej przerwy, przygotowanie na zajęciach kółka teatralnego klasy I).

2.     Pogadanki na temat zdrowego odżywiania (07.05.09 r 30 min zajęcia zintegrowane w klasach I, II, III).

3.     Wykonanie plakatów pt. „Piramida zdrowia”, zawieszenie ich w klasach .Tworzenie książek kucharskich (07.05.09 r. – zajęcia zintegrowane 60 min klasy I, III).

4.     Wykonywanie kanapek  oraz sałatek i częstowanie nimi uczniów naszej szkoły (08.05.09 r. – 45 min zajęć zintegrowanych klasy I , III).

5.     Udział w apelu pt. „Żyjmy zdrowo”, przygotowanie wystawy pt. „Żyjmy zdrowo” (13.05.09 r. klasa I, II. III).

W ŻÓŁTEJ KRAINIE

1.     Pogadanka na temat różnych sposobów otrzymywania energii elektrycznej i jej wpływu na środowisko ( 14.05.09 r. 30 min zajęć zintegrowanych w klasach I, II, III).

2.     Przyjęcie zobowiązań do oszczędzania energii elektrycznej ( 14.05.09 r. ,włączenie rodziców klas I, II, III).

3.     Zbiórka zużytych baterii. Przygotowanie pojemników( 22.04.09 r.- kółko plastyczne klasa III. Zbiórka do końca roku szkolnego).

4.     Wręczenie klasom Zielonego Apelu Ekologicznego i prezentacja go mieszkańcom miasta (13.05.09 r. na zakończenie apelu „Żyjmy zdrowo”).

5.     Festiwal piosenki ekologicznej- prezentacja piosenek uczonych na zajęciach w czasie dużej przerwy (15.05.09 r.- uczniowie klas I, II, III).

6.     Współpraca ze sklepami papierniczymi w celu sprowadzania zeszytów i bloków makulaturowych. (22.04.- do końca roku szkolnego).

7.      Pasowanie na Kolorowego Rycerza, wręczenie dyplomów. Bal „Młodego Ekologa”(18.05.2009 r.).

Efekty działania: 54 plakatów, 280 prac plastycznych, 70 wierszy i rymowanek, 25 bajek, 300 kanapek, 10 rodzajów sałatek, 25 arkuszy „ Apelu Ekologicznego”, 70 zobowiązań o oszczędzaniu energii, 70 zabawek i pojemników na przybory, 12 albumów, 13 wystaw i gazetek, 2 apele, 12 różnorodnych form teatralnych, 1 marsz ekologiczny, 1 festiwal piosenki, 6 scenariuszy zajęć, 211 osób;

Największa długofalowa korzyść dla środowiska: - społeczna odpowiedzialność uczniów i ich rodzin za wygląd najbliższej okolicy, jakość domowego życia codziennego, wspólnego działania dla wspólnego dobra

Dodatkowe uwagi. Działania zespołu wspierali rodzice, wybrane sklepy, uczniowie innych klas, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Informacje pozyskiwano z publikacji książkowych, prasy, telewizji oraz Internetu. Uczniowie brali udział w poprzednich latach w konkursach ekologicznych: zbiórka makulatury, surowców wtórnych pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy, „Żyjmy zdrowo” pod patronatem Starostwa Opolskiego, zbiórka baterii w ramach ogólnopolskiej akcji „Reba”.

Inne ważne uwagi. Podstawowym założeniem naszego projektu było „Uczymy - bawiąc się”. Mądra zabawa jest dla dziecka nauką. W sytuacjach zabawowych uczniowie klas I-III poznają świat, uczą się różnych ról społecznych, nabywają nowych umiejętności., stąd też projekt nasz jest pełen działań plastycznych, technicznych, teatralnych, muzycznych, kulinarnych, ogrodniczych, literackich i ruchowych.

 

Foto Galeria

w górę

Opracowanie Halina Kolasińska, Barbara Kania i Ewa Zielińska

 

autor  © 2009 rap

 

STRONA GŁÓWNASCENARIUSZE