GRANTY DLA NASZEJ SZKOŁY!

 

GRANTY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ!

Nasza szkoła nieustannie poszukuje dodatkowych źródeł finansowania ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych, zakupu nowych pomocy dydaktycznych. Wielokrotnie przystępowaliśmy do różnorodnych konkursów, by w końcu zdobyć znaczące środki na realizację naszych pomysłów.

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu „Pierwszaki - pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Grant ten będzie realizowany do 2011 r. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne o wartości 8200 zł, oraz środki finansowe na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez trzech nauczycieli.

Kolejny grant, w ramach programu FRSE Comenius Partnerskie Projekty Szkół, będzie realizowany przez dwa lata. Otrzymane 24 000 € przeznaczymy na projektCulture expedition in Europe”. Wraz z nami uczestniczyć będą w tym projekcie szkoły podstawowe z Sofii (Bułgaria), Budapesztu (Węgry), Birmingham (Wielka Brytania).

W tym roku szkolnym rozpoczniemy także realizację projektu „Sala aktywności ruchowej dla uczniów klas 0-III”, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Dzięki pozyskanym środkom (12 000 zł) zostaną zakupione różnorodne pomoce i środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć ruchowych w klasach młodszych. Oddanie salki planujemy na przełomie listopada i grudnia 2009 r.

W naszej szkole obowiązek szkolny realizują także uczniowie romscy. Złożyliśmy 8 projektów w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej, z czego siedem otrzymało akceptację MSWiA. Realizację tych projektów rozpoczniemy natychmiast po otrzymaniu środków z MSWiA.

Naturalnie będziemy aplikować w kolejnych programach, z nadzieją na ich pozytywną ocenę.

Iwona Kucharek

koordynator szkolnych projektów

w górę

 

autor  © 2009 rap

 

STRONA GŁÓWNAARTYKUŁY