PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

 

DROGA DO WIEDZY

 

Od 1.09.2009 r. kl. II b uczestniczy w realizacji Projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest to Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i motorycznego dzieci odbywa się przez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjnej oraz społecznej.

Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach, 3 godz. tygodniowo. Realizacja zajęć dodatkowych opiera się o mój własny autorski pomysł pod hasłem ,,Jesteśmy mądrzy i sprawni”.

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnej wiedzy o świecie.

Dzieci z chęcią i ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Samodzielnie podejmują różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, w których mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Jest to nauka połączona ze świetną zabawą. Daje im to wiele radości i satysfakcji, zwłaszcza, że podejmują samodzielnie zadania w dowolnie wybranym własnym tempie.

Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich osiągnięć w grudniu bieżącego roku.

Ponieważ koncepcja Projektu zakłada, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest je dostrzec, rozwijać i wspierać, dlatego uważam, że zajęcia te przyczynią się do rozwijania indywidualnych zdolności uczniów w taki sposób aby potrafili wykorzystać je w życiu.

Koordynatorem tego projektu jak również innych projektów szkolnych jest pani wicedyrektor Iwona Kucharek, która dała nam możliwość uczestnictwa w nim.

Dziękujemy, staramy się solidnie pracować.

 

w górę

Opracowanie: Ewa Bijak

 

 

autor  © 2009 rap

 

STRONA GŁÓWNA