WIGILIA DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY 2009

 

  Spotkanie opłatkowe 2009 

Tradycyjnie, jak co roku, 21 grudnia 2009 odbyło się spotkanie opłatkowe dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Przybyli również zaproszeni goście: pani Burmistrz Lilla Stefanek, z-ca Burmistrza pan Krzysztof Brzeziński oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty pan Edwin Kaczmarski.

Najpierw odbyła się część artystyczna przygotowana przez katechetkę Jadwigę Stańczyk wraz z uczniami kl. IVd.

 

Myślą przewodnią inscenizacji było hasło: „Do Betlejem nie jest tak daleko”.

 

Jak przekonywały dzieci w swoim występie Betlejem jest blisko i każdego dnia można tu dojść, wystarczy odrobina ludzkiego serca, wzajemnej życzliwości, serdeczności, przebaczenia.

Uroczystość uświetnił zespół kleryków Seminarium Duchownego w Lublinie, dając wspaniały koncert polskich kolęd.

Po zakończeniu przedstawienia pan Dyrektor i pani Burmistrz przekazali wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości życzenia.

W nastroju wigilijno-świątecznym przystąpiono do wieczerzy wigilijnej, którą rozpoczął czytaniem Ewangelii o narodzeniu Pańskim, ks. Paweł Jakubczak. Po wspólnej modlitwie, jako znak chrześcijańskiej miłości i jedności, wszyscy przełamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia.

w górę

Opracowanie Jadwiga Stańczyk

autor  © 2009 rap

 

STRONA GŁÓWNAARTYKUŁY