STRONA GŁÓWNAFRSE COMENIUS

   Project activities made in 2009

Our school Comenius group: Iwona Kucharek - school coordinator of the project, Aldona Chabros-Rożalska, Małgorzata Hulak, Joanna Pastwa, Rafał Pastwa, Grażyna Piłat, Anna Wożniak together with other teachers and pupils in our school carried out many undertakings in frame of the project

"CULTURAL TRAVELS AROUND EUROPE".

In September it was announced a competition for children entitled "My school" (a multimedia presentation and information brochure also about our school). Scores were announced in October. Moreover in September the members of our school Comenius group prepared a noticeboard about our project and its partners which  hangs in our school hall. Every details concerning execution of the projectare systematically shown on our school website

www.sp.poniatowa.pl /link: FRSE COMENIUS

In October were made some preparations connected with our trip to Sofia/Bulgaria/

1. Promotional materials involving our school and region (brochure of our school/multimedia presentation "My school" and "Educational system in Poland" were worked out.

2. For participants of the meeting in Sofia there were made presents (arts works).

3. After returning form Sofia many changes were introduced in our project schedule. The following art competitions were announced :Christmas decoration (ornament), christmas cards and christmas crib (scores we announced in December).

4. It was prepared a school play "Independent Day in Poland" on DVD in Polish-English version.

In November and at the beginning of December in frame of our project we carried out school's "Andrzejki". It is our tradition telling somebody's fortune on that day (photos gallery). We have also prepared two school performances concerning Polish Christmas and Christmas in European Union countries (screenplay, presentation power point, gallery of photos). In Decemer we started to work on cultural questionnaire. The questionnaires were completed by children and by parents. The report of this survey will be  sent to coordinator of the project in Sofia Christmas cards awarded in art competitions have been sent to all our school partners of the project.

Działania projektowe wykonane w roku 2009

Szkolny zespół Comeniusa w składzie: Iwona Kucharek – szkolny koordynator projektu, Aldona Chabros-Rożalska, Małgorzta Hulak, Joanna Pastwa, Rafał Pastwa, Grażyna Piłat i Anna Woźniak angażując w te działania innych nauczycieli i dużą rzeszę uczniów wykonał szereg przedsięwzięć zaplanowanych w ramach projektu

Podróże kulturowe po Europie”.

Podczas wakacyjnej Rady Pedagogicznej grono pedagogiczne zostało zapoznane w postaci prezentacji multimedialnej z projektem, jego celami oraz harmonogramem działań.

We wrześniu ogłoszono konkursy dla uczniów na prezentacje multimedialną „Moja Szkoła” oraz na projekt broszury informacyjnej o szkole (rozstrzygnięto je w październiku).

Ponadto we wrześniu członkowie szkolnego zespołu Comeniusa przygotowali tablice zawierające informacje o projekcie i partnerach projektu (zostały one umieszczone w holu szkoły), szczegóły realizacji projektu są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.sp.poniatowa.pl w linku frsecomenius.

W październiku wykonano prace logistyczno-organizacyjne związane z wyjazdem do Sofii (Bułgaria): przygotowywano materiały promocyjne na temat szkoły i regionu (broszura szkoły, prezentacja multimedialna „Moja Szkoła”, prezentacja – wykład „System edukacyjny w Polsce” oraz wykonano prezenty (prace plastyczne) dla uczestników spotkania w Sofii.

Po powrocie z Sofii, gdzie wprowadzono szereg zmian w harmonogramie projektu, rozpoczęto ich realizację. Ogłoszono konkursy plastyczne: Ozdoba choinkowa, szopka bożonarodzeniowa, kartka świąteczna (rozstrzygnięto je w grudniu). Przygotowano program artystyczny „Święto Niepodległości Polski” (film DVD) w wersji polsko-angielskiej.

W listopadzie i na początku grudnia przeprowadzono w ramach projektu szkolne Andrzejki - wieczór wróżb (galeria zdjęć) oraz Mikołajki (film DVD). Ponadto przygotowano dwa programy artystyczne „Przy wigilijnym stole” dla uczniów klas młodszych oraz „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i krajach Unii Europejskiej” dla uczniów klas starszych (scenariusz, prezentacja Power Point, galeria zdjęć)

W grudniu rozpoczęto prace nad kwestionariuszem kulturowym, po wypełnieniu przez uczniów dokonano wstępnych opracowań, które zostaną wysłane do koordynatora projektu w Sofii.

Nagrodzone w konkursie plastycznym kartki świąteczne zostały wysłane do wszystkich szkół - partnerów projektu.

Szczegóły realizacji projektu 2009 rok

sierpień 2009

Prezentacja multimedialna (Power Point) zawierająca informacje dotyczące projektu: celu, czasu trwania, zadań, partnerów.

Powołanie szkolnego zespołu Comenius.

wrzesień 2009

Utworzenie linku projektu FRSE COMENIUS w wersji polskiej i angielskiej na stronie internetowej szkoły.

Ogłoszenie konkursu szkolnego:

- dla uczniów klas 5 i 6 na prezentację multimedialną „Moja Szkoła”,

- dla uczniów klas 2 i 3 w wersji papierowej (konkurs plastyczny).

październik 2009

Przygotowanie broszury informacyjnej o Szkole Podstawowej w Poniatowej w oparciu o prezentacje konkursowe uczniów, druk broszury.

Prace przygotowawcze (logistyczno-organizacyjne) związane z wizytą w szkole partnerskiej w Sofii.

„Kącik Comeniusa” - tablice informacyjne z opisem projektu w holu szkoły.

listopad 2009

Spotkanie grup Comeniusa w Sofii. Zredagowanie kwestionariusza ewaluacyjnego, zmiana harmonogramu projektu, terminów wizyt.

grudzień 2009

Prace zespołu nad kwestionariuszem różnic kulturowych oraz innymi przedsięwzięciami:

Produkty:

  • Prezentacje multimedialne uczniów pt. „Moja Szkoła” wykonane w programie Power Point (CD)

  • Broszura informacyjna o szkole SP Poniatowa

  • Galeria prac plastycznych „Moja Szkoła”

  • Tablice informacyjne o projekcie

  • Strona internetowa projektu

  • Scenariusz uroczystości 11 Listopada, film DVD, galeria zdjęć

 

Iwona Kucharek – szkolny koordynator projektu

tłumaczenie Aldona Chabros-Rożalska

 

 

autor © 2010 rap