STRONA GŁÓWNA KONKURSY

Ortograficzne potyczki 2010

„Błąd w mowie i piśmie to jak plama tłusta i brzydka na fotografii matki, którą kochasz, to jak niestarannie przyszyta łata na ubraniu, w którym idziesz w gościnę.” Janusz Korczak 

W bieżącym roku szkolnym już po raz ósmy zorganizowałyśmy Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”, nad którym honorowy patronat sprawuje Pani Burmistrz Lilla Stefanek. Do językowej rywalizacji stanęło pokaźne grono młodych ludzi, którzy swoim udziałem dostarczyli satysfakcji nauczającym ich polonistom, przynieśli też chlubę swoim szkołom, wykazując się ambicją i rzetelnymi umiejętnościami. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy: Poniatowej, Poniatowej Kolonii, Dąbrowy Wronowskiej, Kraczewic, Niezabitowa i Kowali. Do drugiego – gminnego etapu przystąpiło 76 uczniów z klas IV – VI. Liczba ta wskazuje na to, że konkurs wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Konkurs „Mistrz Ortografii” nie mógłby mieć tak szerokiego zasięgu bez ogromnego zaangażowania wielu ofiarnych nauczycieli, którzy poświęcili mnóstwo swojego czasu i wysiłku na przygotowanie uczniów do rywalizacji, a także na organizację kolejnych etapów. Pracowali w komisjach konkursowych, zapewniali sprawny przebieg etapu szkolnego i gminnego, opiekowali się uczniami dojeżdżającymi na konkurs do Poniatowej. Dziękujemy w tym momencie nauczycielom języka polskiego i dyrektorom szkół za to, że wspierają nasze działania. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki i otrzymali tytuł Mistrza Ortografii.

Spośród klas czwartych tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Marta Pik, w klasach piątych: Marta Stawiarska, Waldemar Godzina, Karolina Kociołek, a w klasach szóstych: Aleksandra Okuniewska, Radosław Król, Paulina Chabucka, Kinga Godek, Wiktoria Walencik.

Na Wyróżnienie zasłużyli: Iga Chodyra, Patrycja Kozieł, Dagmara Wójcik, Natalia Łakomska, Julia Drozd, Agnieszka Matejko, Marcelina Majchrowska, Karolina Drążewska, Sylwia Marczyńska, Arkadiusz Markuszewski, Bartosz Pałka, Natalia Żydek, Natalia Kot, Patrycja Popiołek, Aleksandra Krasa, Andżelika Curyła, Kesja Piątek, Aleksandra Wiechnik i Paulina Górniak.

Konkurs „Mistrz Ortografii” od wielu lat spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno środowiska uczniowskiego, jak i nauczycielskiego. Wśród uczniów wzbudza emocje związane z rywalizacją, a laureaci są pozytywnie postrzegani w gronie rówieśników.

Szczególną cechą konkursu Mistrz Ortografii” jest fakt, że uczniowie nie tylko piszą dyktanda, ale też wykonują zadania wymagające znajomości zasad pisowni oraz ich praktycznego zastosowania. Aby zostać laureatem tego konkursu nie wystarczy zatem tylko intuicyjna znajomość ortografii, lecz niezbędna jest rzetelna wiedza z zakresu najnowszych reguł pisowni, umiejętność korelacji materiału ortograficznego i gramatycznego oraz znajomość związków frazeologicznych.

Nasze ośmioletnie  doświadczenia w organizacji konkursu dowiodły, że uczniowie chętniej uczą się ortografii, ponieważ mogą rywalizować i odnosić sukcesy. Dodatkową zachętą są nagrody książkowe.  Ponadto przedsięwzięcie to zintegrowało środowisko polonistów wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie. Rozwinęła się też ściślejsza współpraca między nauczycielami, nastąpiła wymiana doświadczeń w zmaganiach nad ortografią.

Musimy jednak pamiętać, że ortografia wciąż jest piętą achillesową polskiej szkoły. Nauczyciele poloniści borykają się z ogromną ilością błędów w wypracowaniach uczniowskich i w pracach klasowych. Dlatego też wagi nabiera sprawa umiejętności pisania zgodnie z najnowszymi normami ortograficznymi oraz rozwijanie świadomej dbałości o poprawność języka ojczystego wśród dzieci i młodzieży.

Poprawna pisownia jest jednym z podstawowych warunków efektywności przekazu informacji za pomocą tekstu pisanego. Należy więc dołożyć wszelkich starań i od najmłodszych lat podejmować działania służące przekonaniu dziecka  do podejmowania wysiłku w celu opanowania sztuki bezbłędnego pisania. Dzięki ćwiczeniom powinna stać się ona czynnością automatyczną. Aby osiągnąć ten cel, każdy nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki ma na naukę, również ortografii, zróżnicowanie uczniów pod względem uzdolnień i predyspozycji. Z przeprowadzonych badań wynika, że sprawność ortograficzna uczniów oraz skuteczność metod nauczania pisowni zależy od takich czynników jak: rodzaj pamięci, zdolność logicznego myślenia, koncentracja uwagi, czytelnictwo, znajomość zasad ortograficznych i gramatyki, uświadomienie sobie zasad ortografii, staranność pisma. W związku z powyższym, organizując pracę nad podniesieniem sprawności ortograficznej uczniów, powinno się stosować takie zabiegi, które będą uwzględniały wymienione czynniki.

Pamiętajmy jako rodzice, że każde dziecko jest posiadaczem umysłu o niesłychanych możliwościach. Także i Twoje. To, jak ten potencjał zostanie wykorzystany, zależy głównie od Ciebie. Jeśli pomagając dziecku w nauce, będziesz stosować właściwe metody, sprawisz, że przyswoi ono wiedzę w sposób naturalny i bez większego wysiłku. W przeciwnym wypadku możesz na zawsze zaprzepaścić szanse Twojego dziecka i sprawić, że będzie miało trudności w wielu dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Jolanta Markuszewska, Iwona Karabela

 

w górę

 

autor © 2010 rap