REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKˇZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINˇĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJˇ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 WOKALNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW  

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNO¦CIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJˇ UCZNIOWIESAMORZˇDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

Zespół wokalny „Roz¶piewane Nutki”

W dniach 16-17 stycznia 2013 odbył się III Kra¶nicki Konkurs Kolęd. Organizatorem, a zarazem gospodarzem konkursu było Centrum Kultury i Promocji w Kra¶niku.

W konkursie maj±cym na celu między innymi pielęgnowanie tradycji ¶piewania kolęd wzięły udział również dzieci za Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej.

Do Kra¶nika pojechał 11 osobowy zespół wokalny „Roz¶piewane Nutki” w składzie: Łucja Klucznik, Aleksandra Goliszek, Emilia Bigos, Wiktoria Samolej, Amelia Oleszczuk, Amelia Kołacz, Julia Kubi¶, Gabriela Tkaczyk, Paweł Wo¶, Patryk Łakomy, Klaudia Nowaczek, których przygotowała Teresa Malinowska- Szczuka.

Swoje zdolno¶ci i umiejętno¶ci muzyczne zaprezentowało 276 wykonawców. Po wysłuchaniu 66 pozycji konkursowych jury ogłosiło wyniki.

W¶ród klas I-III szkół podstawowych zespół wokalny „Roz¶piewane Nutki” zdobył II miejsce. Sukces jest tym większy, że w tej kategorii nie przyznano I miejsca.

Teresa Malinowska-Szczuka

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013