REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 SZKOLNY KONKURS CZYTAM, MYŚLĘ, ROZUMIEM

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

W dniu 17 marca 2016 roku uczniowie z klas IV-VI zmierzyli się w Szkolnym Konkursie Czytam, myślę, rozumiem". To już druga edycja tego konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym opracowali go nauczyciele języka polskiego i historii z naszej szkoły: Iwona Karabela, Jolanta Markuszewska, Marta Sołdaj i Monika Wnuk. Test zawierał treści zarówno polonistyczne jak i historyczne. Sprawdzaliśmy umiejętność czytania ze zrozumieniem nie tylko tekstów literackich, ale także źródłowych, publicystycznych i innych dzieł kultury. Uczestnicy konkursu wykazali się wysokim poziomem opanowania tej umiejętności. Łącznie do pisania testu przystąpiło 53 uczniów.

Wyłoniliśmy dwoje Mistrzów Czytania ze Zrozumieniem, którzy bezbłędnie poradzili sobie z wszystkimi zadaniami. Zostali nimi:

 Barbara Bieńko - klasa IV c

 Jakub Tyszkiewicz - klasa VI d

 

 Wyróżnienia uzyskali uczniowie:

 Justyna Kuś - klasa IV c

 Emilia Szeląg - klasa IV c

 Daniel Przybycień - klasa IV b

 Amelia Czempińska - klasa IV b

 Jakub Walkiewicz - klasa V a

 Milena Wójtowicz - klasa V b

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Duża frekwencja uczniów przystępujących do zmagań konkursowych świadczy o tym, że dzieci mają potrzebę sprawdzenia opanowania tej umiejętności i porównania się z rówieśnikami. Uważamy, że organizowanie tego typu konkursów pobudza uczniów do współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji, mobilizuje ich do samodoskonalenia.

Czytanie ze zrozumieniem miało i ma nadal szczególne znaczenie w edukacji. Umiejętność cichego czytania odgrywa ważną rolę w rozwoju intelektualnym uczniów jak również jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia ucznia w szkole i stanowi podstawę do pracy samokształceniowej prowadzonej przez całe życie.

Jeden z uczonych E. Malmquist określa ciche czytanie ze zrozumieniem nazwą - czytanie „dla życia". Nauczyć dzieci czytać, to otworzyć przed nim drogę rozwoju umysłowego. Umiejętność ta umożliwia bowiem  uniezależnienie się od innych osób, jest umiejętnością praktyczną, potrzebną w różnych okolicznościach życia. Cichego czytanie ze zrozumieniem otwiera przed uczniem perspektywę samodzielnego i skutecznego uczenia się, pokonywania trudności w procesie przyswajania, pogłębiania i utrwalania wiedzy.

Dzieci lubią książki. Istnieje szansa, że jeśli już teraz będą dużo czytać, miłość do książek pozostanie im na całe życie.

 

Jolanta Markuszewska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2016