REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 BEZPIECZNE WAKACJE NA WSI

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

W dniu 21 czerwca 2016 roku pracownik KRUS z Opola Lubelskiego przeprowadził pogadanki z uczniami z klas IV i VI Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej pod hasłem: „Bezpieczne wakacje na wsi”.

Prelekcje miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego spędzenia czasu w gospodarstwie rolnym. Prowadzący uświadamiał dzieciom jak unikać pewnych niebezpiecznych zagrożeń podczas prac gospodarczych. Uzmysławiał on, że dzieci w wieku poniżej 15 lat nie powinny pomagać rodzicom w obsłudze maszyn elektrycznych, ponieważ dochodzi tutaj do wielu wypadków jak np. utrata palca na „krajzedze”. Inne przyczyny wypadków to m.in.: zły stan nawierzchni podwórzy (nieład i niezabezpieczenie przez poślizgiem), używanie nieodpowiedniego obuwia, bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych, przebywanie na ładunkach podczas przewozu. W dalszych częściach spotkań, Pan Piotr Goliszek odtworzył filmiki pt: „Rodzina Porażków” i „Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym”. Ukazywały one różne sytuacje, podczas których przez nieostrożność i brak wyobraźni może dojść do wypadku.

Mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom nasi uczniowie unikną wielu wypadków podczas prac rolnych i wypoczynku na wsi.

 

Opracowanie i zdjęcia Anna Ćwiklak

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2016