REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

PSYCHOLOG

 

 

  opublikowano dnia 02.03.2020 r.


W piątek, 28. lutego br. grupa mediatorów rówieśniczych z naszej szkoły, po raz kolejny uczestniczyła w konferencji warsztatowo – szkoleniowej zorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Spotkanie, w ramach programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Gośćmi konferencji byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Sądu Okręgowego w Lublinie.

Gościem spotkania był również Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak, który przypomniał młodzieży o jej prawach zawartych w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Każdy mediator otrzymał od rzecznika broszurę „Konwencja o prawach dziecka” z informacją o dziecięcym telefonie zaufania.

Podczas wykładów i prezentacji, mediatorzy szkolni z kilkudziesięciu szkół województwa lubelskiego zapoznali się z fragmentami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przykładami spraw, jakie można rozwiązywać w drodze mediacji oraz standardami mediacji rówieśniczej w szkole.

Zajęcia warsztatowe odbywały się pod hasłem: „Jak przezwyciężyć konflikty w szkole? Czy potrafię pogodzić zwaśnionych kolegów? ”. Uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć symulację wybranej mediacji rówieśniczej, poznać schemat spotkania mediacyjnego, a następnie wziąć udział w dyskusji.

Mamy nadzieję, że nasi mediatorzy rówieśniczy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach konfliktowych, wymagających mediacji.

Przypominamy, że tablica – „Mediacje rówieśnicze” znajduje się obok gabinetu pedagoga szkolnego. Znajdziecie tam wiele informacji o mediacjach m.in. do kogo zgłosić się w naszej szkole w sytuacji konfliktu rówieśników, jakie cechy powinien mieć mediator oraz którzy uczniowie w naszej szkole pełnią taką funkcję.

Joanna Niezgoda i mediatorzy rówieśniczy

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2020