REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 BADAMY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

PSYCHOLOG

 

 

  opublikowano dnia 15.03.2021 r.

Uczniowie klasy 2b zostali zaproszeni do udziału w badaniu naukowym, realizowanym wspólnie przez Uniwersytet w Birmingham (Wielka Brytania) oraz Uniwersytet Fryderyka Aleksandra w Erlangen. Celem badania jest zgłębienie wiedzy o dwujęzyczności i zbadaniu czynników sprzyjających nabywaniu zdolności językowych przez polskie dzieci w kraju i za granicą.

W pierwszym etapie projektu, rodzice uczniów klasy 2b poznali cele badania oraz wyrazili zgodę na udział dzieci w przedsięwzięciu naukowym. W sali nr 215 zostało przygotowane stanowisko dla naszych uczniów. Tam będzie odbywało się badanie za pośrednictwem platformy ZOOM.

W kolejnym etapie projektu, każde dziecko będzie poproszone o wykonania kilku zadań, które poprowadzi pani Magdalena Grose-Hodge (Department of English Language and Applied Linguistics University of Birmingham). Nadzór nad całością będą sprawować Profesor Ewa Dąbrowska oraz Profesor Dagmar Divjak.

W trakcie trwania projektu badawczego uczniowie klasy 2b wezmą udział w warsztatach języka angielskiego prowadzonych przez Panią Magdalenę Grose-Hodge. Otrzymają również dostęp do programu edukacyjnego oraz sprawdzą swoje umiejętności językowe.

Badanie to zostanie powtórzone po upływie dwóch lat. Wszystkie wyniki, analizy, wnioski zostaną opublikowane przez Uniwersytet w Birmigham w postaci naukowej badawczej oraz przesłane do naszej szkoły.

 

Iwona Kucharek

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2021