REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 

 REALIZOWANE PROJEKTY  2021

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

PSYCHOLOG

REALIZOWANE PROJEKTY

 

 

  opublikowano dnia 10.12.2021 r.

Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Gminy Poniatowa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Decyzją z dnia 20.10.2021 r. Gminie Poniatowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przyznano wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w kwocie 29 000 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”:

 – koszt całkowity zadania 15 000 zł
 – kwota wnioskowana 12 000 zł
 – kwota wkładu własnego 3 000 zł 

 


 

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2021