REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 MIESIĄC JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

  opublikowano dnia 13.06.2019 r.

„Człowiek ze swoją mową j zrośnięty jest ciaśniej niż drzewo z ziemią”  Mieczysław Jastrun

Już po raz trzeci w naszej szkole nauczyciele języka polskiego przeprowadzili Projekt Edukacyjny „Miesiąc Języka Ojczystego” adresowany do wszystkich uczniów klas IV – VIII.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez  UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Różnorodność językowa stoi obecnie w obliczu prawdziwego zagrożenia – niemal połowa z 6 tysięcy języków świata może zaniknąć w ciągu dwóch, trzech pokoleń.

Niniejszy projekt realizowany był przez uczniów klas IV- VIII  na przełomie lutego i marca 2019 r. Stworzył on uczniom sposobność do zaangażowania emocjonalnego i zabawy. Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

Projekt stanowił ponadto okazję do poszerzania wiedzy, przyjaznego współzawodnictwa, nabywania umiejętności wyboru właściwej strategii pracy w grupie i wykazania się pomysłowością. Podczas pracy nad nim realizowaliśmy następujące cele:

·         Rozwijanie sprawności językowej, umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie, a także poszerzanie słownictwa czynnego uczniów,

·         Kształtowanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego  narzędzia komunikacji,

·         Rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania, kształtowanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu i wykorzystywania zdobytej wiedzy,

·         Poszerzanie wiedzy o języku polskim,

·         Trening twórczości, uczenie się poprzez działanie, doświadczenie, aktywne uczestnictwo,

·         Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości, ich porządkowania i systematyzowania,

·         Kształcenie właściwych zachowań społecznych.

 

Powyższe zadania wymagały od uczniów umiejętności zaplanowania pracy, samodzielnego poszukiwania informacji i zdobywania wiedzy, kreatywności, umiejętności pracy w grupie oraz podejmowania decyzji. Uczniowie uczyli się też odpowiedzialności za działania swoje, a także współpracowników. Przekonali się, że każde zadanie wymaga zaangażowania, a staranność  jego wykonania jest premiowana.

Ponadto w okresie trwania projektu na szkolnych korytarzach zawisły plakaty związane z Miesiącem Języka Polskiego. Wielką popularnością cieszyły się umieszczone na specjalnej wystawie lapbooki.

Realizowany projekt pozwolił nam zaktywizować wszystkich uczniów klas IV – VIII. Nie mamy żadnych wątpliwości, ze uczniowie wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu języka ojczystego.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w realizację naszego projektu oraz Szkolnej Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

W czerwcu nastąpiło ostateczne podsumowanie projektu i wręczenie nagród. A oto laureaci poszczególnych konkursów:

 Mistrz Ortografii

Hanna Molesta 4b, Wiktoria Fiuk 5e, Michał Kowalski  5e, Antonina Przybycień 5d, Aleksandra Kieraga 6c, Antonina Pyśniak 7b,  Amelia Czempińska 7b, Natalia Kucharska 7c, Dominik Kazimierczak 7c, Kamila Fiuk 7c, Izabela Wicha 8b, Julia Muszyńska 8b, Anna Sobol 8c

 Myślę, czytam, rozumiem

Michalina Krupa 4a, Natalia Koneczniak 4a, Antonina Gierczak 5d, Antonina Przybycień 5d, Zuzanna Giza 5a, Emilia Karabela 6a, Nadia Dziadach 6b, Borys Równicki 6b, Dominik Kazimierczak 7c, Natalia Kucharska 7c, Karolina Pytlak 8b, Malwina Król 8b, Oliwia Topolska 8b.

 Polskie bestsellery książkowe

Emilia Karabela 6a, Anna Pawełkiewicz 6b, Ilona Szkutnicka 6c.

 Mój świat słowem malowany

Michał Popiołek 4a, Michalina Krupa 4a, Paweł Pyda 4a, Marcelina Wądołowska 4c, Aleksandra Gasińska 4d.

 Z frazeologizmami za pan brat

Emilia Lasota 5a, Patrycja Kłak 5c,  Helena Żydek 5e, Wiktoria Wieradzka 5f

 Każdy Polak znać powinien:

Deszczak Wiktoria 7b, Długosz Andzelika 7c, Fiuk Kamila 7c, Gierczak Katarzyna 7c, Wąsik Karolina 7c.

 Czy wiesz, że…

Eliza Pyta 8b, Julia Muszyńska 8b, Jakub Walkiewicz 8a, Wiktor Bielecki 8a,
wyróżnienie - Hubert Niewęgłowski 8a

 

Iwona Karabela, Jolanta Markuszewska


 

redaguje Rafał Pastwa  © 2019