REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 SZKOŁA PAMIĘTA 2019

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

PSYCHOLOG

 

 

  opublikowano dnia 07.11.2019 r.

„Historia świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.” Tytus Liwiusz

#SzkołaPamięta

Harcerki i harcerze z 38 Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem tej pięknej inicjatywy jest kultywowanie pamięci o ludziach, którzy zapisali się na kartach pamięci naszej lokalnej miejscowości oraz zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To idealny czas, aby uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej miejscowości, regionu, społeczności lokalnej, naszej „Małej Ojczyzny”. Zbliżają się dni, w których w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy w sposób wyjątkowy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem naszego szacunku dla ich życia i dokonań.

My, harcerze, chcemy uczcić pamięć zmarłych, zwłaszcza tysięcy więźniów, którzy oddali swe życie w utworzonych w 1941 roku obozie jenieckim numer 369 oraz utworzonym w październiku 1942 roku nazistowskim obozie pracy przymusowej dla Żydów. Szacuje się, że do połowy 1942 r. w obozie dla więźniów radzieckich w Poniatowej zmarło lub zostało zabitych około osiemnastu tysięcy ludzi. 4 listopada 1943 r. specjalne jednostki SS przeprowadziły w Poniatowej akcję masowej egzekucji „Dożynki” (Erntefest), podczas której zginęło od czternastu do piętnastu tysięcy Żydów.

W bieżącym roku nasza szkoła obchodzi jubileusz 70-lecie utworzenia. Nie możemy zatem pominąć w naszej pamięci także zmarłych nauczycieli, którzy przez wiele dekad kształcili pokolenia dzieci i młodzieży. Pragniemy uczcić ich pamięć, porządkując ich groby, paląc symboliczne znicze.

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

W ramach akcji „Szkoła pamięta” wykonaliśmy następujące działania:

·         porządkowaliśmy i odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności;

·         odwiedziliśmy lokalne miejsca pamięci i zgłębiliśmy ich historię (Pomnik Pamięci Ofiar Obozu Pracy w Poniatowej; teren byłych Zakładów Elektromaszynowych Eda, gdzie znajdował się obóz jeniecki i przymusowy obóz pracy w latach 1941-43);

·         zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej-Pomnik powstańców styczniowych 1863-64 z terenu obecnej gminy Poniatowa;

·         posprzątaliśmy bezimienne i opuszczone groby na Cmentarzu Komunalnym w Poniatowej;

·         odwiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli i zapaliliśmy na nich znicze;

·         zorganizowaliśmy wystawę upamiętniającą ważne dla poniatowskiej społeczności lokalnej wydarzenie, czyli obchody 70-lecia utworzenia naszej szkoły podstawowej;

·         wzięliśmy udział w wycieczce patriotycznej dla klas ósmych do Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady w latach 1941-1944 na Majdanku.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Niech słowa naczelnika Józefa Piłsudskiego przypominają nam, młodym patriotom, iż jesteśmy zobowiązani do okazywania szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy wpisali się w pamięć naszej ziemi.

 

Dorota Herda


 

redaguje Rafał Pastwa  © 2019