REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 PROJEKT ZDROWOTNY DOTYCZĄCY OTYŁOŚCI

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

PSYCHOLOG

 

 

  opublikowano dnia 05.10.2020 r.

Udział klasy I c w kampanii „Mleko na zdrowie”, której celem jest poszerzanie wiedzy na temat walorów zdrowotnych mleka i jego przetworów zapoczątkował szereg działań i wyzwań, które będziemy realizować w bieżącym roku szkolnym przystępując do ogólnopolskiego projektu „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”.

Projekt ten jest nadzorowany  przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Ma on charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej i powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Można jednak to zmienić dzięki uświadamianiu dzieci i rodziców oraz wpajaniu zasad zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

 

Szkolny koordynator projektu Agnieszka Lasota

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2020