REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 145 ROCZNICA URODZIN STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

25 LECIE NADANIA SZKOLE IMIENIA STEFANA ŻEROMSKIEGO

14 października 2009 roku obchodzimy 145 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego.

Oto fragment Rozdziału I: Dom, Dzieciństwo, lata nauki: Artur Hutnikiewicz „Żeromski” PIW W-wa 1987

W dniu pierwszym „listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie pierwszej po południu” stawił się na plebani strawczyńskiej w Górach Świętokrzyskich „Wincenty Żeromski, dzierżawca lat czterdzieści dwa … okazał … dziecię, płci męskiej oświadczając, iż takowe urodziło się … o godzinie piątej rano ... z jego małżonki, Józefy z Kartelów, lat dwadzieścia dziewięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym przez księdza Michała Tomaszewskiego odbytym nadano imię Stefan.”

Dokument ten podpisali jedynie pleban i ojciec; dwaj świadkowie, chłopi strawczyńscy, pisać niestety nie umieli.

W tym urzędowym akcie znalazły się przecież pewne nieścisłości. Mylnie podany został wiek Józefy Żeromskiej, starszej w istocie o trzy prawie lata. Ale nieścisłością była przede wszystkim data rzeczywistych urodzin ochrzczonego.

Datę należałoby przesunąć wstecz o dwa tygodnie, na dzień 14 października 1864 r. Zastanawiającą mistyfikację metrykalną podyktowała po prostu dalekowzroczna przezorność. W drugiej połowie października odbywał się co roku w „przywiślańskim kraju” pobór do wojska. Przesunięcie daty urodzin na 1 listopada odsuwało zatem automatycznie w dalszej oczywiście przyszłości ciężki i nieprzyjemny obowiązek służby w armii zaborczej o cały rok. Dziesiątki lat niewoli nauczyły Polaków umiejętności przezornego przewidywania i okłamywania despotów.

Z tych przyczyn błędnie podawano jako datę urodzin Stefana Żeromskiego 1 listopada. Tymczasem sam Stefan Żeromski w Dziennikach: Kilka wspomnień z lat mojego dzieciństwa – pisze: „Urodziłem się dnia 14 października 1864 roku we wsi Strawczynie z rodziców Wincentego i Józefy z Kartelów.”

W bieżącym roku obchodzimy 25 rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Poniatowej imienia Stefana Żeromskiego.

1 wrzesień 1984

Kurator Oświaty i Wychowania w Lublinie Kazimierz Jagowdzik oraz dyrektor Ryszard Pastwa i wicedyrektor Tadeusz Tyszkiewicz

Dyrektor Ryszard Pastwa przekazując sztandar społeczności uczniowskiej w osobach pocztu sztandarowego wyraził następujące życzenia:

  • noście dumnie imię naszego patrona,

  • postępujcie patriotycznie jak bohaterowie jego książek,

  • miejcie taki kult pracy i nauki jaki miał nasz bohater.

w górę

 

Rafał Pastwa

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017