FOTOGRAFIE  HARCERSTWO  PRZYGODA ŻYCIA  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DRUŻYNY HARCERSKIEJ 2008/2009

Wizyta komendanta Hufca Lublin - Rejon hm. Andrzeja Bartnika

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


Created with picasa © 2009 rap