REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 FERIE ZIMOWE PLAKAT INFORMACYJNY

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 Temat: Ferie zimowe – plakat (wykorzystanie wiadomości - programu Word).

  cele ogólne

 - utrwalenie wcześniej poznanych wiadomości

 - kształtowanie umiejętności pisania tekstu

 - uświadomienie uczniowi roli aktywnego wypoczynku dobrze zorganizowanego

 - propagowanie bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu

 - sygnalizacja dla śmigłowca ratunkowego

 - rozwijanie odpowiedzialności za wyniki pracy

 - pamięć o Dniu Babci i Dziadka (21-22.01.2005)

  cele szczegółowe

 - powtórzenie i utrwalenie wiadomości (edytor tekstu Word)

 - zapoznanie się z różnymi formami wypoczynku

 - zaplanowanie wypoczynku

  środki dydaktyczne

 - komputery ( program komputerowy - edytor tekstu Word),

 - materiały przygotowane przez nauczyciela

 - link do strony WWW.topr.pl

  metody i formy pracy

 - indywidualna praktyczno-ćwiczeniowa (projekt plakatu)

 - praca zespołowa (dwóch uczniów przy komputerze)

 - burza mózgów

  plan lekcji

 - sprawy organizacyjno-porządkowe

 - utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji

 - analiza i rozwiązywanie odpowiednio przygotowanych problemów

 - podsumowanie lekcji, podanie i omówienie zadania domowego

  przebieg lekcji (45 min.)

 a) powtórzenie wiadomości związanych ze środowiskiem Word

 b) przypomnienie zasad wpisywania teksu (numerowanie, wypunktowywanie)

 c) utrwalenie podstawowych umiejętności związanych z redagowaniem i formatowaniem tekstu

 d) ćwiczenie 1

 burza mózgów - uzupełnij zbiór zasad

Dbaj, aby jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu.

Staraj się aktywnie wypoczywać.

Pamiętaj o Dniu Babci i Dziadka (21-22.01.2005).

Zwracaj uwagę na własny ubiór.

 e) ćwiczenie 2

 burza mózgów - formy spędzania wolnego czasu

- zabawy na wolnym powietrzu

- spacery, wycieczki

- uczestnictwo w kulturze (teatr, kino, muzeum)

- dobra lektura

- obcowanie z muzyką

- zajęcia sportowo-rekreacyjne

- udział w imprezach organizowanych przez szkołę (zajęcia sportowe,

   ferie zimowe z Internetem), Dom Kultury, Chór Szczygiełki

 f) ćwiczenie 3

  • przerwa śródlekcyjna (wiedza + ćwiczenia gimnastyczne)
  • TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe http://topr.pl/
  • Sygnalizacja dla śmigłowca ratunkowego
  • Co powinien zawierać ekwipunek podczas wycieczki - wyprawy górskiej zimą?

 (ćwiczenia gimnastyczne - stojąc ruchy naprzemienne ramion)

g) ćwiczenie 4

  • wstawienie tematu: Ferie zimowe przy użyciu WordArt
  • formatowanie tekstu w edytorze Word (zapisanie zasad i różnorodnych form spędzania wolnego czasu)
  • wstawianie klipartów o tematyce zimowej korzystając z Internetu

 h) zakończenie lekcji

  • podsumowanie wszystkich informacji poznanych podczas lekcji
  • podanie zadania domowego: wykorzystaj wiadomości w praktyce podczas ferii zimowych

 

pomysł i opracowanie rap 2005

w górę/up

 

 

redaguje Rafał Pastwa  ©  2014