REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 LEKCJE PRZYWÓDZTWA  RAFAŁ PASTWA

PRZYWÓDZTWO

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

   WSPÓŁZALEŻNOŚĆ   

Z pewnością współzależność może być albo wielką siłą, albo fatalną wadą. Jeśli ma być wartością wzmacniającą wasze dowodzenie, musicie pozwolić indywidualnym osobom działać w środowisku wzajemnej zależności. Jeśli nie, utracenie indywidualności stanie się fatalną słabością, piętą Achillesową.

Kiedy wybitny oficer zaczyna działać w dziwaczny sposób, który jest sprzeczny z jego wcześniejszymi dokonaniami i z dobrem Zespołu, zwykle ma na to błędne wytłumaczenie. Jednakże, ponieważ służył Federacji, gdy była w potrzebie, powinniśmy zachować się szlachetnie i pomóc mu przezwyciężyć jego osobisty kryzys.

Wiedza jest siłą. Jednak zatrzymanie dla siebie informacji, które słusznie należą się innym, jest osobistą słabością, za którą inni płacą wysoka cenę.

źródło: www.startrek.com

Obowiązkiem każdego oficera jest swobodne dzielenie się wiedzą, nie po to, by udowodnić wyższość intelektualną, lecz aby pomóc innym w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu coraz lepszych decyzji.

Osoba awansowana na starszego oficera nie otrzymuje prawa do podejmowania decyzji niezależnych od polityki Federacji czy głównego rozkazu Floty Gwiezdnej. Starsi oficerowie powinni raczej ściśle trzymać się rozkazów i polityki swych dowódców, ponieważ są oni przykładem do naśladowania.

Każdy członek załogi ma prawo i obowiązek brać znaczący udział w przebiegu misji statku. Jednakże, nikt nie ma prawa do wykorzystywania środków Federacji do własnych, prywatnych celów.

Należy ze wszystkich sił chronić indywidualność, która tkwi w każdym z Twoich podkomendnych. Szczerze mówiąc, indywidualizm, wyrażający się w wiedzy i wyspecjalizowanych umiejętnościach osoby, jest kluczowym atutem, który przyczynia się do wspólnego dobra.

Oficer, który prosi innych o pomoc, aby sprostać zadaniu lub by wykonać misję, nie okazuje słabości, lecz mądrość. Oficer, który udziela pomocy innym jest przyjacielem, nie intruzem.

Prawie każdemu oficerowi zdarza się sceptycyzm wobec swoich dowódców. Jednakże sceptycyzm wobec starszego oficera nie usprawiedliwia zatrzymania informacji dla siebie czy podejmowania niezależnych działań.

Czasami zachowanie wielkich oficerów przekracza granicę słuszności i jego poskromieniem musi się zająć silny dowódca.

Sztab Floty Gwiezdnej ma pełne prawo oczekiwać, że wszyscy oficerowie będą dobrze przestrzegać oficerskiej przysięgi. Innymi słowy, że będzie można na nich polegać, zaufać im i oczekiwać od nich wzajemnego wsparcia. W momencie gdy oficer przekracza swe oficerskie przyrzeczenia, traci wartość dla Floty Gwiezdnej.

Czasami obecność jednego dobrego oficera przeważa na korzyść lub niekorzyść misji. Jednakże najczęściej to właśnie współpraca, współdziałanie całej załogi prowadzi do powodzenia misji.

Bez wątpienia, jako oficerowie Floty odkryjecie, że zadania przynoszące najwięcej satysfakcji to te, gdy służy się z osobami z którymi dzielicie wspólne zależności, na których wzajemnie polegacie, nawet na zasadzie symbiotycznego związku.

Tak postępujcie.

Źródło: "Star Trek - następne pokolenie Tak postępujcie" Wess Roberts, Bill Ross Wyd. IFC PRESS, Kraków, 1999

 

pomysł i opracowanie rap

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017