REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 LEKCJE PRZYWÓDZTWA  RAFAŁ PASTWA

PRZYWÓDZTWO

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

   SPRAWNOŚĆ   

Jako oficerowie Floty Gwiezdnej będziecie musieli posiadać prężny charakter, dlatego jednym z waszych głównych zadań będzie rozwijanie i ćwiczenie tej zdolności. Macie też obowiązek szkolić waszych podkomendnych tak, by pomóc im wykształcić poczucie kompetencji i pewności siebie potrzebnych do pokonywania przeciwności i swoich błędów. Musicie zrozumieć, że na każdym stanowisku dowódczym oficer musi się starać utrzymać swą własną sprawność oraz stabilność i siłę swojej załogi.

Pierwszy krok do indywidualnej czy ogólnej sprawności zostaje podjęty, gdy oficer zaczyna ufać innym.

Ufając innym, oficer podejmuje dwa zasadnicze kroki w zaszczepieniu w innych sprawności. Dzieląc się doświadczeniami, integrujecie się emocjonalnie i łączycie się trwałym związkiem zaufania.

Pozwalając swym podkomendnym na dużą swobodę wykonania zadania, wzmacniacie swoje zaufanie do innych. Motywuje to również ich chęć do jak najlepszego wykonania zadania.

Roztropnym jest kierować się celami wykraczającymi poza korzyści własne, jako że osoby o wybujałej indywidualności nigdy nie zostają wybitnymi oficerami.

Jako oficerowie Floty Gwiezdnej musicie przebaczać i zapominać "godziwe" błędy innych oraz pomagać im w naprawie tychże. Jest to wasz fundamentalny obowiązek.

Pod żadnym pozorem nie możecie pozwolić, by wasze błędy sparaliżowały was, gdy wasza strategia nie działa. W takiej sytuacji waszym zadaniem jest stworzenie nowego planu działania i podjęcie zdecydowanych działań.

Podczas kryzysu czy też wykonywania rutynowych działań zawsze należy pytać innych o ich pomysły, opinie czy sugestie. Ta praktyka zwykle usprawnia działanie i wzmacnia porozumienie pomiędzy dowódcą a podkomendnym. Co więcej, podejmowanie decyzji na podstawie swojej wiedzy ogranicza was samych. Korzystanie z wiedzy i pomysłów innych pozwoli wam podejmować coraz lepsze decyzje.

Mimo, że od oficera Floty Gwiezdnej wymaga się odnoszenia sukcesów w wypełnianiu obowiązków i zadań, to musi on mieć też siłę charakteru, by doświadczyć przegranej i otrząsnąć się z niej.

Na pokładzie statku kosmicznego oficer musi często stawiać czoła dramatycznym, nagłym, zaskakującym choć krótkotrwałym sytuacjom, lecz nawet w najniebezpieczniejszych warunkach musi zachować zimną krew i pomóc w tym  również innym. Prawdą jest, że pod wpływem paniki i rozpaczy można popełnić nieodwracalne błędy.

Gdy spotykają nas nieszczęścia lub konsekwencje błędów, nie zyskamy nic przez ucieczkę. Ucieczka nie rozwiązuje problemów ani też nie koi uczuć.

Musimy zrozumieć, że nawet podczas najcięższych prób oficer musi mieć nadzieję, musi ufać swoim umiejętnościom i kompetencji innych, i walczyć z tym, co mogłoby się stać przytłaczającym przypływem bezradności i smutku.

Wartości i wyszkolenie, jakie zdobyliście będąc oficerami Floty Gwiezdnej, pozwolą wam wytrzymać nawet długie okresy ciężkich prób i zachować przy tym pewną dozę nadziei będącej zaworem bezpieczeństwa dla ludzkiej determinacji.

Tak postępujcie.

Źródło: "Star Trek - następne pokolenie Tak postępujcie" Wess Roberts, Bill Ross Wyd. IFC PRESS, Kraków, 1999

 

pomysł i opracowanie rap

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017