REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 LEKCJE PRZYWÓDZTWA  RAFAŁ PASTWA

PRZYWÓDZTWO

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

    ETYKIETA, NETYKIETA, ROZMOWA TELEFONICZNA 

 ETYKIETA – ustalony i obciążający poprzez swój dynamizm w sytuacjach normowania sposób zachowania. Etykieta to ustalony i obowiązujący oficjalny sposób zachowania się (konwenans, ceremonia), wymiar praktycznego zachowania.

 Postępuj w myśl zasad – IMPACT, a osiągniesz sukces

 I (ang. Integrity – prawość)  postępuj uczciwie, bądź prawdomówny

 M (ang. Manners – zachowanie, maniery) nigdy nie bądź samolubny, gburowaty, niezdyscyplinowany

 P (ang. Personalisty – osobowość) przekazuj swoje własne wartości, prezentuj swe własne postawy i opinie (przewidywalność)

 A (ang. Appearance – powierzchowność) prezentuj się zawsze jak najkorzystniej

 C (ang. Consideration – wzgląd na innych) spójrz na siebie z punktu widzenia innej osoby

 T (ang. Tact – takt) pomyśl, zanim powiesz (subtelność, szacunek)

 Zasady Rozmów telefonicznych

 1. Przygotowanie. Przed przystąpieniem do rozmowy zastanawiamy się nad jej treścią, zapisujemy poszczególne problemy, pytania, nazwiska, terminy itp.

 2. Uzyskanie połączenia i ustalenie kontaktu z właściwą osobą.

 3. Przeprowadzenie rozmowy.

 4. Sprawdzenie czy odbiorca wszystko zrozumiał. Powtórzenie najistotniejszych ustaleń jak terminy i sprawy do załatwienia.

Źródło: Edward Pietkiewicz "Protokół dyplomatyczny" Ministerstwo Spraw Zagranicznych, W-wa 1998, Wydanie IV str.109

 Uwagi do rozmów telefonicznych

 1.  Optymalnie wykorzystaj czas rozmowy.

 2.  Mów powoli, nie podnoś głosu.

 3.  Słuchaj uważnie.

 4.  Podnoś słuchawkę jak najszybciej.

 5.  Wykaż entuzjazm (uśmiechnij się przed odebraniem telefonu).

 6.  Bądź uprzejmy dla osoby, która się pomyliła.

 7.  Czekaj na rozmowę nie dłużej niż 25 sekund.

 8.  Odpowiadaj tego samego dnia.

 9.  Nie wykonuj urzędowych telefonów w piątek po południu. Nie wykonuj telefonów do znajomych po 2200.

 10. Jeśli rozmowa została przerwana inicjatywa należy do osoby, która dzwoniła.

 11. Rozmowę kończy ten kto zaczął.

 12. Rozmowy powinny pozostawać tajemnicą bezpośrednio zainteresowanych osób (nie komentujmy, nie włączajmy innych w nasze życie intymne).

 13. Wyłączaj komórkę lub ustawiaj milczącą gdy wchodzisz do teatru, kina na lekcję, wykład lub spotkanie.

 

 NETYKIETA – Etyka sieciowa Kodeks dobrych obyczajów i zbiór grzecznościowych zasad postępowania w sieci Internet.

Więcej informacji na stronie http://www.netykieta.prv.pl/

 

pomysł i opracowanie rap

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017