REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 LEKCJE PRZYWÓDZTWA  RAFAŁ PASTWA

PRZYWÓDZTWO

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

    KOMUNIKACJA, BARIERY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI   

  Wskazówki do komunikacji

  Bariery skutecznej komunikacji wg R. W. Griffina

  Porządkowanie informacji o innych osobach warunkuje kilka reguł

  Czynniki zakłócające komunikowanie się wg Janiny Stankiewicz

  Czynniki warunkujące postrzeganie wg Janiny Stankiewicz

 

Szeroko rozumiana skuteczna komunikacja jest najważniejszym i jedynym elementem służącym do rozwiązywania kryzysowych sytuacji. Skuteczna komunikacja jest także tym najważniejszym czynnikiem pozwalającym na unikniecie takiej sytuacji.

By efektywnie porozumiewać się, nie zawsze trzeba zgadzać się z innymi. Jednakże ważne jest, byś umiał być tolerancyjny dla różnic, które was dzielą.

Walka obfitująca we wrogie posunięcia zwykle rozpoczyna się, gdy komunikacja  się kończy. Jest też prawdą, że walka kończy się wraz z ponownym nawiązaniem rozmów.

źródło: www.startrek.com

Milczenie nie zawsze jest złotem, lecz ważne informacje mogą być przekazywane bez słów. Innymi słowy to, co nie zostało powiedziane jest często ważniejsze od tego, o czym się mówi.

Oceniając innych poprzez mowę ciała, ton głosu, mimikę twarzy i gesty, często można źle zrozumieć ludzi innych kultur czy ideologii. Lecz popełniamy takie błędy także wobec ludzi tej samej kultury, którzy często dzielą z nami tę samą ideologię. Dlatego jest ogromnie ważne, by nie pozwolić, aby Twój niewerbalny język spowodował, by Twoja wiadomość została źle zrozumiana.

Cierpliwość jest cechą, której wartość doceniamy, gdy próbujemy zrozumieć kogoś, kto ma trudności z wyrażeniem swych opinii czy poglądów.

Jeśli ktoś nie słucha tego, co mówi rozmówca, nie będzie w stanie dobrze odpowiedzieć na to, co zostało powiedziane.

Tylko przez słuchanie możesz dowiedzieć się, że Twój rozmówca (interlokutor) ma niewiele do powiedzenia.

Skuteczna komunikacja nie zawsze prowadzi do osiągnięcia porozumienia. Niektóre z najbardziej efektownych rozmów prowadzą do uzmysłowienia sobie właściwego powodu, dla którego nie zgadzasz się z kimś.

Wchodzenie komuś w słowo jest uważane za niegrzeczne. Jednakże zdarza się, że przerwanie komuś w ten sposób jest najgrzeczniejszą rzeczą, którą możesz w danym momencie zrobić.

Użycie środków zaawansowanej technologii eliminuje emocje z przekazu. Jednakże żadna technologia nie potrafi usunąć błędu z niepoprawnie wyrażonej informacji.

Należy pamiętać, że niezależnie od środków przekazu, Twój sposób porozumiewania się musi być taki, by twa wiadomość została zrozumiała. Skuteczna komunikacja jest napędem efektywnego dowodzenia.

Jako oficerowie Floty Gwiezdnej nigdy nie zostaniecie dobrymi przywódcami, jeśli nie będziecie rozumiani przez innych lub nie porozumiecie się z tymi, na których polegacie.

Tak postępujcie.

Źródło: "Star Trek - następne pokolenie Tak postępujcie" Wess Roberts, Bill Ross Wyd. IFC PRESS, Kraków, 1999

 

 

Cechy nadawcy

 • Sprzeczne bądź niespójne sygnały

 • Niewiarygodność w przedmiocie wiadomości

 • Niechęć do komunikowania się

Cechy odbiorcy

 • Brak nawyku słuchania

 • Uprzedzenia w o przedmiocie wiadomości

Dynamika interpersonalna

 • Semantyka

 • Różnica statusu bądź władzy

 • Różnica percepcji

Czynniki po stronie otoczenia

 • Szumy

 • Przeciążenie

 

 

 

 • pierwszeństwa

 • wyrazistości

 • częstotliwości

 • wpływu znajomości i stosunków uczuciowych

 • grupowania - strukturalizacji figury i tła 

 

 

 • Nieostrożność

 • Zniekształcenie motywu

 • Nadmierne zaabsorbowanie sobą

 • Przejawianie zachowań obronnych

 • Brak zaufania

 • Nastawienie do nadawcy

 • Emocje

 • Różnice językowe

 • Niezgodność przekazów werbalnych i niewerbalnych

 • Percepcja

 

 

 

 • Selektywność

 • Pierwsze wrażenie

 • Złudna percepcja

 • Brak umiejętności odróżnienia faktów rzeczywistych od wniosków

 • Niepostrzeganie

 • Stereotypy

 • Tendencja do uzupełniania luk

 • Kontekst środowiskowy

 • Doświadczenie

 

 

pomysł i opracowanie rap

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017