REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2013

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Dnia 14.X. 2013 r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami i we współpracy z chórem Szczygiełki pod dyrekcją Państwa Danuty i Witolda Danielewiczów, przygotował dla swoich nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów przepiękny program artystyczny uświetniony koncertem zespołu „Szczygiełki”.

Młodzi artyści recytując wiersze przypomnieli swoim pedagogom jak ważna jest ich rola w kształtowaniu młodego pokolenia i jak wiele dobra im zawdzięczają. Jedna z uczennic zapewniała nawet, że chciałaby być taka, jak jej nauczyciele, co wzbudziło zadowolenie i wzruszenie na wielu nauczycielskich twarzach.

 

 

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: Pani burmistrz Lilla Stefanek, ksiądz proboszcz Piotr Petryk i przewodniczący Rady Rodziców Pan Piotr Cebrykow, którzy życzyli nauczycielom dużo siły w trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz zadowolenia i sukcesów w pracy z dziećmi. Pan Dyrektor Mirosław Plandowski wręczył nagrody 13 najbardziej zasłużonym nauczycielom. Po części oficjalnej wszyscy mogli dokonać degustacji wspaniałego tortu przygotowanego przez Radę Rodziców. I tak słodko pokrzepieni przez rodziców, a dowartościowani przez uczniów z chęcią wracamy do codziennych obowiązków.

opracowanie Anna Świst

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013