REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SZKOLNY SKLEPIK

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 Poniatowa, dnia 09.01.2014 r.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 9 m2 (II piętro), znajdującego się w budynku szkolnym, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu z artykułami spożywczymi i przemysłowymi, certyfikowanymi przez PZH, na potrzeby uczniów.

    Przedmiotem przetargu będzie miesięczna należność za czynsz wynajętego pomieszczenia.

    Oferty, wyłącznie od mieszkańców gminy Poniatowa, w zamkniętych kopertach, opatrzonych informacją o ofercie, należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego przy ul. Szkolnej 9 w terminie do 17 stycznia 2014 roku do godz. 1200 .

    Otwarcie ofert nastąpi 20 stycznia 2014 roku o godz. 900 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej.

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.

    Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013