REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 BEZPIECZNY I ŚWIADOMY UCZEŃ

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

W dniu 2 kwietnia 2014 roku funkcjonariusze policji z Opola Lubelskiego przeprowadzili pogadanki z uczniami z klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej pod hasłem: „Bezpieczny i świadomy uczeń”.

Prelekcje z uczniami naszej szkoły były kontynuacją całej serii spotkań poświęconych powyższej tematyce w bieżącym roku szkolnym pt.: „Jestem bezpieczny”. Miały one na celu uświadomienie młodym ludziom codziennych zagrożeń oraz kształtowanie w nich właściwych postaw pozwalających na uniknięcie wielu niebezpieczeństw.

Mundurowi rozmawiali z uczestnikami spotkania na temat ich bezpieczeństwa w różnych codziennych sytuacjach oraz odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny. Policjanci uwrażliwiali słuchaczy, jak należy bezpiecznie korzystać z portali internetowych. Ostrzegali przed niebezpieczeństwami płynącymi z sieci, tj. przygodnymi znajomościami, które mogą doprowadzić do nieszczęścia. Zalecali także ostrożność podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.

Mam nadzieję, że uczniowie we właściwy sposób wykorzystają informacje i ostrzeżenia przekazane przez stróżów prawa, a co za tym idzie zapobiegną przykrości lub tragedii.

 

Anna Ćwiklak

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2014