REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 BEZPIECZNIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

W dniu 3 i 9 kwietnia 2014 roku w naszej szkole Pan Piotr Goliszek - przedstawiciel KRUS z Opola Lubelskiego przeprowadził pogadanki dla uczniów z klas IV pod hasłem: „Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym”.

Prelekcje były kontynuacją całej serii spotkań poświęconych tematyce bezpieczeństwa pt.: „Jestem bezpieczny”. Miały one na celu uświadomienie młodym ludziom codziennych zagrożeń oraz kształtowanie w nich właściwych postaw pozwalających na uniknięcie wielu niebezpieczeństw w gospodarstwie rolnym.

Prowadzący poprzez emisję filmu pt. „Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” uwrażliwiał słuchaczy jak należy postępować, aby nie doszło do nieszczęścia. Ukazywał częste przyczyny wypadków m.in.: zły stan nawierzchni podwórzy (bałagan i niezabezpieczenie przed pośliźnięciem), używanie nieodpowiedniego obuwia, bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych oraz przebywanie na ładunkach podczas przewozu. Ostrzegał przed nadgorliwością dzieci podczas wykonywania prac niedostosowanych do ich wieku oraz niebezpieczeństwami płynącymi z niewłaściwej obsługi maszyn elektrycznych przez użytkowników.

Mam nadzieję, że dzięki temu w gospodarstwie rolnym nie będzie dochodzić do tragedii z udziałem naszych uczniów.

Anna Ćwiklak

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2014