REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2014

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Jak co roku wrzesień jest miesiącem wielkiej, ogólnoświatowej, ekologicznej akcji Sprzątania Świata. Tegoroczna kampania rozpoczęła się wcześnie, aby w czasie wakacyjnego wypoczynku i urlopów zwrócić szczególną uwagę na nasz osobisty wpływ na stan środowiska przyrodniczego, poprzez unikanie tworzenia odpadów i ich selektywną zbiórkę. Celem akcji była promocja odpowiedzialnej turystyki, stąd jej hasło: „Turysto! Szanuj środowisko!”.

Turystyka oddziałuje na wszystkie elementy środowiska. Nieodpowiedzialna skutkuje zanieczyszczeniem powietrza i wody, degradacją gleby, zmianami w krajobrazie i nadprodukcją odpadów. Rozwój turystyki jest szczególnie niebezpieczny dla terenów leśnych i żyjących w nich zwierząt, ponieważ ludzie przyczyniają się do niszczenia naturalnego ekosystemu leśnego, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie i obniżają jego walory turystyczne.

19 września 2014 roku uczniowie klas IV – VI naszej szkoły włączyli się w działania akcji. Zanim dzieci wyruszyły do pracy opiekunowie zorganizowali spotkania i udzielili wskazówek dotyczących zachowania bezpieczeństwa. O godzinie 12.00, zaopatrzeni w worki i rękawice, rozpoczęliśmy sprzątanie naszego miasta. Zbieraliśmy śmieci na wyznaczonych wcześniej obszarach. Młodsze klasy zajęły się porządkowaniem terenu wokół szkoły, starsze – obszarów leśnych. Uwolniliśmy Poniatową z ogromnej ilości „pamiątek”, które podczas wakacji pozostawili po sobie zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Mamy nadzieję, że udział społeczności szkolnej w Akcji „Sprzątanie Świata” przyczyni się do kształtowania wrażliwości mieszkańców na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, jego estetykę i piękno.

Anna Sawicka, Bożena Szwed

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2014