REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

  O CZYM POWINNI WIEDZIEĆ UCZNIOWIE I RODZICE

Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i uczenie jak radzić sobie z zagrożeniami, jakie niesie współczesny świat, to jedno z priorytetowych zadań szkoły. W ramach programu profilaktycznego szkoły podejmowane są działania mające służyć budowaniu w szkole pozytywnego klimatu społecznego w oparciu o prawidłowe relacje interpersonalne.

Zadania te realizowane są przez cały rok szkolny podczas godziny wychowawczych i spotkań ze specjalistami wspierającymi szkołę w realizowaniu działań wychowawczych.

W dniach 27 i 30 października 2014 roku odbyły się spotkania dla klas IV-VI dotyczące problematyki agresji i przemocy w szkole prowadzone przez psychologa szkolnego Urszulę Gierczak pt. Przemoc i agresja w szkole. O czym powinni wiedzieć uczniowie.. Problem ten został omówiony również na spotkaniu z rodzicami klas V i VI w dniu 5 listopada 2014 roku. Podczas prelekcji podkreślone zostało znaczenie współpracy szkoły z rodzicami w przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym i rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych.

 

Pedagog szkolny Bożena Socha, psycholog szkolny Urszula Gierczak

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2014