REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 KONKURSY NA RYMOWANKĘ

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Pod koniec listopada w naszej szkole zorganizowałyśmy konkurs na  rymowankę „Jak mogę pomóc niepełnosprawnemu koledze/koleżance?” dla klas II-VI. Celem konkursu było ukazanie, że szanujemy i wspieramy osoby niepełnosprawne i jesteśmy gotowi im pomagać.

Koniec listopada to dobry czas, aby poruszyć w naszej szkole tematykę niepełnosprawności, ponieważ 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Znalazły się w niej również inne niezwykle ważne zapisy, dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

W konkursie wzięło udział 32 uczniów z różnych klas. Redagowali oni piękne rymowanki oraz wiersze dotyczące pomocy niepełnosprawnym kolegom. Cieszymy się ,że potrafią być wrażliwi i okazywać zrozumienie na  ich potrzeby. Wszystkim autorom prac dziękujemy za uczestnictwo w konkursie.

Wyróżnienia: Emilka Wójtowicz kl.3b,Anita Zdyb kl.2a, Aleksander Tarajko kl.3b, Maja Kusa kl.3a, Amelka Czempińska kl.3b, Andżelika Dajos kl.3b,Martyna Czarnecka kl.3a, Milena Pietroń kl.4a, Emilka Karabela kl.2a, Zuzia Olszowa kl.2a

Opracowanie: Mirosława Niedziela i Monika Wnuk

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2014