REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 PENFRIENDS - NOWY PROJEKT JĘZYKOWY

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Po zakończeniu projektu Comenius w lipcu 2014 r. koordynatorzy szkół partnerskich nadal utrzymują ze sobą kontakt mailowy. W wyniku rozmów na forum naszej „grupy Comenius” powstał pomysł rozpoczęcia nowego projektu językowego. Z dyrektorem szkoły hiszpańskiej (CE FAX Barcelona) uzgodniliśmy szczegóły naszej współpracy. Grupa uczniów z klas 5 i 6 weźmie udział w projekcie PENFRIENDS. Ze strony hiszpańskiej projekt będzie koordynować pani Anabel - nauczycielka języka angielskiego, zaś polskich uczniów będzie wspierać pani Aldona Chabros-Rożalska.

W ramach rozpoczętego projektu obie szkoły przygotowały karty świąteczne z życzeniami Bożonarodzeniowymi. Zostały one wysłane pocztą tradycyjną. Szkoła hiszpańska przysłała do nas list, w którym została przedstawiona grupa uczniów biorących udział w projekcie Penfriends.

Uczniowie będą ze sobą korespondować drogą mailową. To doskonała metoda nauki języka angielskiego, która powinna przynieść oczekiwane przez autorów projektu efekty w postaci wzrostu motywacji do nauki języka obcego oraz doskonalenie i rozwijanie umiejętności językowych.

Koordynator projektu Penfriends Iwona Kucharek

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2015