REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 BEZPIECZNIE NA DRODZE

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 Etap gminny

W środę 22 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

Tego dnia zespoły czteroosobowe z Kolonii Poniatowej, Kraczewic, Dąbrowy Wronowskiej i Poniatowej zmierzyły się ze sobą w trzech konkurencjach: test wiedzy, test skrzyżowania i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Test wiedzy, obejmował zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym. Kolejny test – skrzyżowania, polegał na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Trzecia konkurencja, sprawdzała umiejętność udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej pod czujnym okiem pielęgniarek: Pani Anety Kopiś i Pani Bożeny Skorek.

Po podsumowaniu trzech konkurencji zwyciężył team z naszej szkoły z Poniatowej w składzie: Tyszkiewicz Jakub, Rodzik Mateusz, Ciosek Wiktoria i Wojtaszko Patrycja.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Poniatowej i PAWTRANS Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Poniatowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, współorganizatorka, opiekunowie i drużyny biorące udział w ww. konkursie dziękują fundatorom za nagrody.

 Etap powiatowy

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (etap powiatowy) dla szkół podstawowych i gimnazjów odbył się 15 maja 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim.

W turnieju udział wzięły czteroosobowe drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów, wyłonione w eliminacjach gminnych. Rywalizowały szkoły podstawowe z Zagłoby, Józefowa n. Wisłą, Ratoszyna, „jedynka”  z Opola Lubelskiego, Poniatowej i Karczmisk oraz gimnazja z Józefowa n/Wisłą, Karczmisk, „jedynka” z Opola Lubelskiego.

Konkurs składał się z pięciu etapów. Każdy uczestnik miał do rozwiązania test ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym i test ze skrzyżowaniami. Później do wykonania były zadania praktyczne, podczas których należało wykazać się umiejętnościami praktycznymi z kierowania rowerem po torze sprawnościowym i po miasteczku ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy otrzymali nagrody: markowe plecaki, piłki i dyplomy z gratulacjami za wykazanie się wiedzą o przepisach ruchu drogowego oraz praktycznymi umiejętnościami. Najlepszym drużynom wręczono puchary. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z „jedynki” z Opola Lubelskiego, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych triumfował team z Józefowa n/Wisłą. Zwycięskie drużyny będą reprezentować powiat opolski 22 maja 2015 r. w Józefowie n/Wisłą.

Anna Ćwiklak

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2015