REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 KOLEJNY SUKCES ROZŚPIEWANYCH NUTEK

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

pod hasłem: „Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała -

dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała ...”

Karol Wojtyła – „Pieśń o Bogu ukrytym

 

20 maja 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą odbyło się III Powiatowe Spotkanie z Poezją Jana Pawła II i Piosenką Religijną. Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach: recytacji i wokalnej interpretacji. Zaproszono uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Celem spotkań jest, między innymi ukazanie poetyckiego i epickiego dorobku Papieża – Polaka oraz tworzenie interpretacji muzycznych utworów poetyckich Jana Pawła II.

Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej reprezentował  zespół wokalny „Rozśpiewane Nutki” w składzie: Aleksandra Buła, Lena Dzierżak, Hanna Madejek, Maja Markowska, Klaudia Ogonek, Lena Oleszczuk, Milena Stępień, Emilia Wrzochol, Oliwia Stępień, Łucja Klucznik, Emilia Bigos, Wiktoria Samolej, Amelia Oleszczuk, Amelia Kołacz, Gabriela Tkaczyk.

Zespół wykonał utwór z poetyckim tekstem Karola Wojtyły: „W mroku jest tyle światła” oraz „Uwielbiam Imię Twoje”.

Wokalistkom akompaniowali Rozalia Kramek, Magdalena Kramek oraz pan Leszek Kramek, który wspólnie z opiekunką zespołu Teresą Malinowską-Szczuka przygotowali dzieci do udziału w konkursie.

Jury oceniało dobór repertuaru, dykcję, emisję głosu oraz oryginalną aranżację. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało zespołowi wokalnemu „Rozśpiewane Nutki” I miejsce w kategorii wokalnej szkół podstawowych.

Sukces zespołu to efekt ciężkiej, wieloletniej pracy zarówno dzieci, jak i opiekunów. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować panu Leszkowi Kramkowi za nieocenioną pomoc i wsparcie w pracy z młodymi artystami.

 

Teresa Malinowska-Szczuka

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2015