REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

SAMORZĄD

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 W tym roku Samorząd Uczniowski zorganizował następujące imprezy:

 1. Przeprowadzenie wyborów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

 2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do SU; 

 3. Opracowanie, przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy SU i wybór członków zarządu;

 4. Zorganizowanie dyskoteki z konkursami  z okazji Dnia Chłopaka;

 5. Podział funkcji w nowej Radzie SU;

 6. Pomoc w przygotowaniu ślubowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej;

 7. Aktualizacja informacji  SU na stronie internetowej szkoły; 

 8. Zorganizowanie Dnia Życzliwości;

 9. Odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli, zapalenie zniczy oraz uczczenie ich pamięci minutą ciszy w szkole;

 10. Zorganizowanie odwiedzin św. Mikołaja  w klasach i przekazanie upominków dla uczniów i nauczycieli;

 11. Wigilia – wręczenie kartek pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;

 12. „Weekend bez pracy domowej” – przygotowanie plakatu dla nauczycieli z argumentami uczniów;

 13. Przygotowanie i zorganizowanie Szkolnego Teleturnieju Wiedzy o Świecie „Jeden z Dziesięciu” dla uczniów klas IV-VI (rambit);

 14. Podsumowanie i przygotowanie semestralnego sprawozdania z realizacji planu pracy SU;

 15. Zorganizowanie poczty walentynkowej, gazetka tematyczna oraz dekoracja szkoły;

 16. Życzenia oraz słodki poczęstunek dla pań nauczycielek  z okazji Dnia Kobiet;

 17.  Moda ekologiczna - prezentacja torebek ekologicznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły połączona  z konkursem na najciekawsze ubranie ekologiczne;

 18. „Weekend bez pracy domowej”;

 19. Konkurs na najpiękniejszą świąteczną dekoracje klasy;

 20. Zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej (klasy IV-VI);

 21. Pomoc w organizacji kiermaszu używanych podręczników;

 22. Podsumowanie całorocznej pracy SU.

Samorząd Uczniowski

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2015