REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 KONKURS PLASTYCZNY I INFORMATYCZNY

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

I. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej

II. Cele konkursu:

- przybliżenie młodzieży sylwetki Zbigniewa Jasiukiewicza,

- popularyzowanie kultury fizycznej,

- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją.

 III. Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

IV. Tematyka konkursu

Uczniowie klas I-III Temat: Nasz Olimpijczyk Zbigniew Jasiukiewicz

Praca plastyczna - technika dowolna, format A3

Uczniowie klas IV-VI Temat: Nasz Olimpijczyk Zbigniew Jasiukiewicz

Prezentacja multimedialna

 V. Przebieg konkursu:

Konkurs ma charakter jednoetapowy i rozpoczyna się w dniu ogłoszenia na stronie WWW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej tj. (15 października 2015 roku).

Prace należy składać u wychowawców klasowych (klasy I-III) i nauczycieli zajęć komputerowych (klasy IV-VI) do dnia 27 listopada 2015 roku.

 VI. Ocena

Prace oceni specjalnie powołane w tym celu jury według następującego kryterium:

a) samodzielność wykonania

b) zgodność z tematem

c) wartość estetyczna

d) technika

VII. Jury konkursowe

W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów:

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej

IX. Nagrody

Dla zwycięzców zostaną ufundowane atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w dniu 11 grudnia 2015 roku podczas uroczystego szkolnego Apelu poświeconego Zbigniewowi Jasiukiewiczowi.

 

Bibliografia

Artykuł Waldemara Kramka w opracowaniu Rafała Pastwy na stronie WWW TPP

KALENDARIUM IMPREZ

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2015