REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 KONKURS RECYTATORSKI PROZY S. ŻEROMSKIEGO

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 

  opublikowano dnia 24.11.2017 r.

20 listopada 2017r. odbył się VII Konkurs Recytatorski Prozy Stefana Żeromskiego „O ZŁOTĄ  RÓŻĘ” organizowany przez Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie dla upamiętnienia 120. rocznicy powstania „Syzyfowych prac”. Konkurs  ten zorganizowano dla upamiętnienia twórczości wybitnego pisarza i ofiarnego społecznika, piewcy piękna ziemi polskiej, o którym napisano: Jeżeli Chełmońskiego uważamy za nieporównywalnego odtwórcę pejzażu polskiego w malarstwie, to w literaturze palmę pierwszeństwa w opisie krajobrazu bez żadnych zastrzeżeń należy przyznać Żeromskiemu.

Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej wszystkich typów szkół województwa lubelskiego. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań twórczością Stefana Żeromskiego, kształtowanie wrażliwości na piękno opisów przyrody w literaturze tego pisarza, propagowanie szacunku dla języka ojczystego, rozbudzanie zdolności artystycznych i upowszechnianie kultury żywego słowa. Uczniowie zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe: klasy IV – VI, klas VII i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów z klas VI i VII, podopiecznych pań Iwony Karabeli i Jolanty Markuszewskiej. Uczestnicy konkursu dokonali wyboru tekstu z dowolnego utworu Stefana Żeromskiego ze szczególnym uwzględnieniem opisu krajobrazu  lub przyrody polskiej. Jury ustaliło następujące kryteria: stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawność interpretacji utworu i kultura mowy, ogólne wrażenie artystyczne (intonacja, posługiwanie się pauzą, język ciała). Jury miało nie lada problem, ponieważ konkurs przebiegał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. Tym bardzie cieszy nas olbrzymi sukces naszych uczniów: II miejsce Cypriana Kota z kl. VII „b”, III miejsce Dominika Kazimierczaka z kl. VI „c” i wyróżnienie dla Karoliny Pytlak z kl. VII „b”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Karabela, Jolanta Markuszewska

 


 

redaguje Rafał Pastwa  © 2017