REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 AKTYWNA TABLICA 2021

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

PSYCHOLOG

 

 

  opublikowano dnia 19.10.2021 r.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

W ramach programu Gminie Poniatowa przyznano wsparcie finansowe w kwocie 35 000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki przyznanym środkom finansowym Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej zakupiła 5 zestawów multimedialnych, w skład których wchodzi 5 monitorów interaktywnych oraz 5 laptopów z oprogramowaniem pomagającym w nauce czytania, pisania i liczenia. Szkoła zakupiła także 2 sztuki oprogramowania wspierającego terapię logopedyczną, terapię zaburzeń poznawczych i percepcyjno-motorycznych oraz wspomagającego symulację wielozmysłową uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wartość całkowita zadania wyniosła 43 750 zł, w tym 35 000 zł dotacja i 8 750 zł wkład własny. Zestawy zostały zainstalowane w salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia integracyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2021