REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 SPOTKANIE SZKÓŁ PARTNERSKICH VENDRYNE 2013

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

  The meeting of Comenius partner schools in Vendryne 2013

Po wakacjach szkolna grupa uczniów Comenius rozpoczęła działania związane z realizacją naszego projektu. Wspólnie opracowaliśmy prezentację słowną w języku angielskim na temat naszego kraju. Tak przygotowani wyruszyliśmy w podróż do Vendryne w Czechach.

After summer holiday our student Comenius group started activities connected with the implementation of our project. We prepared the presentation of our country in English. With that presentation we went to Vendryne in The Czech Republic.

Tam też w dniach 24-27 października w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania odbyło się spotkanie szkół partnerskich. Vendryne (Wędrynia) to niewielka miejscowość, którą zamieszkują wspólnie dwie społeczności, czeska licząca około 3500 osób oraz 1000 osobowa mniejszość polska. Gospodarze wizyty przygotowali dla nas interesujący program min.: udział w szkolnym projekcie językowym: warsztaty „Pociąg Comenius”, wędrówka piesza w góry, wycieczka koleją do Ostrawy, warsztaty w Muzeum Interaktywnym na temat energii elektrycznej, wycieczka autokarowa do Cieszyna Czeskiego i warsztaty taneczne połączone z nauką tańców narodowych.

There was the meeting of Comenius partner schools from 24th to 27th September in Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania. Vendryne is a small town which is inhabited by two nationalities together – the Czechs ( about 3500 people) and the Polish minority (about 1000 people). The host school prepared an interesting programme, i.a.: Participation in the school language project: workshops called “Comenius train”, Hiking in the Beskids, Rail travel to Ostarva, Workshops about electric energy in The Interactive Museum, Trip to Czeski Cieszyn, Dance workshop, learning traditional dances.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


 Iwona Kucharek - Koordynator Comenius, tłumaczenie Joanna Wolska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013