REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2013

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

10 października 2013 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.

Punktualnie o godzinie 17.00 –mistrzowie ceremonii, uczniowie klasy piątej powitali przybyłych gości: zastępcę Burmistrza Poniatowej, przewodniczącą Rady Miejskiej, zastępcę przewodniczącego Rady Rodziców, Dyrekcję oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej i wszystkich rodziców. Szczególnie gorąco powitani zostali bohaterowie uroczystości - uczniowie klas I, którzy zaprezentowali program artystyczny pod hasłem „Witaj szkoło!”. Wspierani przez wychowawczynie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet sztandarowy szkoły.

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


Pasowanie na ucznia wielkim ołówkiem” - było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz drobnych upominków. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez Radę Rodziców.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Uroczystość Ślubowania przygotowały wychowawczynie klas pierwszych panie: Iwona Kucharek, Teresa Malinowska-Szczuka, Joanna Nowakowska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013