REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 RAJD ŚLADAMI MJR ZAPORY I JEGO ŻOŁNIERZY

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

     HISTORIA MAGISTRA VITAE EST - historia jest nauczycielką życia

W dniu 20 czerwca 2015 roku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Poniatowej odbył się Rajd Śladami mjr "Zapory" i Jego Żołnierzy mający charakter sesji historycznej zorganizowany przez Zarząd Główny Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Naszą szkołę reprezentował Dyrektor - Pan Mirosław Plandowski oraz harcerze z 38 DH wraz z instruktorką - Jolantą Markuszewską.

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

Uroczystość rozpoczęła msza polowa celebrowana przez proboszcza naszej parafii, ks. dr Piotra Krzysztofa Petryka. Uczciliśmy w ten sposób pamięć mjr Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora oraz jego współtowarzyszy. Następnie wysłuchaliśmy prelekcji na temat historii powstania WiN-u, mieliśmy okazję dowiedzieć się, kim był mjr Dekutowski, o co walczył, dlaczego o nim i o jego współtowarzyszach do dziś mówimy "żołnierze wyklęci”.

Major Hieronim Dekutowski ps. Zapora od 1943 r. dowodził oddziałami partyzanckimi na Lubelszczyźnie. W pierwszej połowie 1944 r. przeprowadził około 80 akcji zbrojnych przeciwko Niemcom. Niektóre z nich były regularnymi bitwami. W styczniu 1945 r. wrócił do konspiracji - tym razem walczył przeciwko komunistom i bolszewikom. W 1949 roku został zamordowany przez komunistów, którzy potem wymazali jego nazwisko z historii.

Dlatego hasłem przewodnim sobotniej uroczystości było zdanie: "Przywróćmy pamięć naszym bohaterom". Przez lata robiono bowiem wszystko, aby zatrzeć pamięć o bohaterskich żołnierzach konspiracji niepodległościowej. Dla funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego żołnierze podziemia byli niebezpieczni również po śmierci, gdyż miejsca złożenia ich ciał mogły stać się miejscami patriotycznych manifestacji społeczeństwa. Dlatego nikt nie znał miejsc pochówku bohaterów i do dziś odkrywane są nowe mogiły. Jednak jak powiedział jeden ze współczesnych patriotów: "Nie spoczniemy, dopóki ostatni Żołnierz Wyklęty nie zostanie wyjęty z dołów śmierci".

Tego typu uroczystości uświadamiają nam, jak aktualna jest łacińska maksyma "Historia magistra vitae est". To powiedzenie wskazuje na to, jak ważna jest znajomość historii w kreowaniu pomyślnej teraźniejszości i przyszłości w oparciu o prawdziwe dzieje Ojczyzny. To oglądanie się wstecz jest potrzebne, by pomyślnie budować przyszłość, by umacniać się w zdrowym patriotyzmie, by przyszłość kształtować w oparciu o doświadczenie historyczne.

 

Jolanta Markuszewska

 

Epizod poniatowski z dziejów legendarnego majora „Zapory”

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2015