REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 Przykładowe projekty edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi TIK

 Rafał Pastwa

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

  realizowane w latach 2012-2014

  (projekt w formie prezentacji multimedialnej .ppsx i w formacie .pdf)

   Chrońmy naturalną energię dla przyszłych pokoleń      plik w formie pdf  

 

  realizowane w latach 2008-2012

  (projekty są w formie prezentacji multimedialnej w formacie .ppsx)

   ICT2008 +Lekcje przywództwa

   Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej 2010

   Podróże kulturowe po Europie 2009-2011

   Dzień Bezpiecznego Internetu 2012

 

  realizowane w latach 2005-2006

  Mój Dom Europa 2005

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013