REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

SCENARIUSZE

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 Scenariusz spotkania integracyjnego z okazji  Międzynarodowego Dnia Ziemi

Bądźmy grzeczni dla każdego a nie znajdziemy niegrzecznego. (P. Legowicz)

 Informacje ogólne:

Jest to spotkanie otwarte - integracyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym mające na celu:

 Promowanie Dnia Ziemi - imprezy związanej z tą uroczystością;
  1. Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów takich jak: przyroda, ekologia, język polski, matematyka, sztuka;
  2. Realizacja hasła: Bądźmy grzeczni dla każdego a nie znajdziemy niegrzecznego (P. Legowicz);
  3. Rozwijanie aktywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;
  4. Propagowanie form teatralnych;
  5. Tolerancję wobec „innych” (niepełnosprawnych);
  6. Zdrowe współzawodnictwo zmierzające do integracji uczniów.

Organizatorem spotkania może być nauczyciel przy współpracy bibliotekarza szkolnego oraz nauczycieli przyrody i plastyki.

Uczniowie pracują w 4 grupach: Niezapominajki, Szczupaczki, Karpiki i Motyle.

Wybierają się poprzez losowanie. Następnie wybierają liderów grup.

Pracują pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego oraz pomocnika bibliotekarza.

Impreza została zorganizowana w bibliotece szkolnej.
Sponsorem nagród była Spółdzielnia Uczniowska.
Część z poczęstunkiem przygotowali rodzice.

Na imprezę przygotowano program artystyczny:
  1. Bajka terapeutyczna Szczupaczek Pływaczek oraz
  2. Inscenizacja Dbajmy o przyrodę, który poprzedził zasadniczą część imprezy - konkursy związane z Dniem Ziemi.
Przygotowano kartki z życzeniami z okazji Święta Polskiej Niezapominajki 15 maja dla wszystkich uczniów oraz nasionka niezapominajki dla każdego ucznia.
Wykonano dekorację (las z kwiatami, plakat Dzień Ziemi-22 IV), oraz liczne tablice informacyjne związane z ekologią.


 Metody pracy aktywizujące:
  - praca w zespole (losowanie zadań, dyskusja, ustalanie odpowiedzi)
  - integracja w zespole (wzajemna pomoc)
  - zdrowa rywalizacja międzygrupowa (pracę uczniów dynamizuje element rywalizacji, przy czym grupy wzajemnie się oceniają i punktują)
  - stymulacja aktywności uczniów (nauczyciel kieruje i naprowadza, udziela poleceń i instrukcji, podąża za uczniem, naprowadza na ciekawe treści)


Forma pracy: zajęcia dydaktyczne, praca zespołowa (grupowa) oceniana na tablicy wyników.
Ćwiczenia dodatkowe dla najmłodszych uczestników imprezy (stymulacja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, węchowa, smakowa, ruchowa poprzez naśladowanie).

 Oczekiwane umiejętności uczniów
  - automotywacja, autorealizacja, autokontrola, autoocena własnego uczenia się
  - skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach
  - efektywne współdziałanie w grupie
 Oczekiwane czynności uczniów
  - aktywny, samodzielny, pomagający słabszym
  - mobilny (szybo przystosowujący się do nowej sytuacji)
  - wrażliwy na problemy niepełnosprawności, choroby
  - tolerancyjny wobec niepełnosprawnych

 Program imprezy

  1. Przywitanie gości.
  2. Bajka terapeutyczna Szczupaczek Pływaczek (wybieramy przyjaciela - ćwiczenia ewaluacyjne). Po bajce wszyscy uczniowie wybierają jedną z ryb szczupaka bądź karpia i uzasadniają swój wybór. Na koniec liczymy głosy i ogłaszamy wyniki. Aktor grający zwycięską rybkę zasługuje na szczególne brawa.
  3. Inscenizacja Dbajmy o przyrodę.
  4. Konkursy z okazji Dnia Ziemi:


 I Konkurs
Czy znamy zwierzęta świata?


Losujemy zestawy kart (1 - 4 ).
  1. Należy rozpoznać i nazwać zwierzę na zdjęciu dużym.
  2. Wyszukać arkusz z takimi podobnymi zwierzętami.
  3. Odszukać je w książkach i albumach.
  4. Nazwać przynajmniej 3 - podpisać je i odczytać głośno.
  5. Kto szybciej wykona zadanie otrzymuje 1 pkt.
Maksymalna ilość punktów - 4.
Ćwiczenia stymulacyjne (smaku)- rozpoznawanie smaków soków owocowych i przyporządkowywanie ich do rysunków owoców na pudełkach

 II Konkurs
Naśladowanie gestem różnych zjawisk przyrody, zwierząt i roślin.


1. Wybieramy przedstawiciela grupy do naśladowania.
2. Losujemy co ma "aktor naśladować" (nazwy zwierząt, zjawisk przyrody itp.).
3. Grupa odgaduje, za poprawną odpowiedź 1 pkt.
4. Jeśli w grupie nikt nie potrafi naśladować można szukać pomocy w innej grupie "pożyczyć naśladowcę", ale wtedy zyskuje 0,5 punktu pomocnicza drużyna.
Można otrzymać za poprawną odpowiedź 2 pkt.
Ćwiczenia ruchowe (elementy terapii ruchowej).

 III Konkurs
Ochrona Przyrody


Zapamiętaj i zaznacz
  1. Parki Narodowe
    a) zapoznaj się z 3 - ma parkami narodowymi na zdjęciach,
    b) zaznacz je na mapce Parki Narodowe w Polsce
    c) za poprawne zaznaczenie można otrzymać
  3 pkt.
  2. Zwierzęta chronione
    a) zapoznaj się z czterema zwierzętami chronionymi na zdjęciu
    b) napisz na kartce nazwy
    c) za poprawne napisanie nazw zwierząt
  4 pkt.
  3. Rośliny chronione
    a) zapoznaj się z czterema roślinami chronionymi
    b) napisz na kartce ich nazwy
    c) za poprawne odpowiedzi można otrzymać
  4 pkt.
Uczniowie do zdjęć otrzymują pomoc w postaci książek przyrodniczych i atlasów zwierząt i roślin ( wyszukiwanie informacji z książek).
Ćwiczenia stymulujące dotyk (rozpoznawanie darów natury - muszla, kamień, piasek, szyszka - schowanych w szarych papierowych torebkach)


 

Przerwa na piosenkę

 IV Konkurs
Wiosna
Posłuchaj i zaznacz:


- Każda grupa otrzymuje rysunek wiosny
- zagadki do odgadnięcia czyta lektor
- po wysłuchaniu każdej zagadki, zaznaczamy pętlą właściwą roślinę lub zwierzę na rysunku
Za prawidłowe oznaczenie - możliwość zdobycia 4 pkt.

- wymieniamy się pomiędzy grupami i liczymy pętle, wpisujemy na karcie poprawną liczbę pętli
- zwracamy rysunki właściwym grupom

 V Konkurs
Święto Polskiej Niezapominajki


- czytamy po cichu w grupie tekst o niezapominajce
- losujemy pytanie dla grupy (1-4)
- Zestaw pytań:
a) Kto wymyślił "Polską Niezapominajkę"?
b) Kiedy obchodzimy Dzień Polskiej Niezapominajki (podaj dzień i miesiąc)?
c) W jakich dwóch państwach obchodzone jest Święto Niezapominajki?
d) Jak można uczcić Święto Polskiej Niezapominajki?

Za każdą ustną odpowiedź, można otrzymać 1-2 pkt.

Każde dziecko otrzymało na pamiątkę spotkania "Kartkę z życzeniami" na "Dzień Polskiej Niezapominajki" oraz nasionka niezapominajki do wysiania.

Dzieci i obserwatorzy wypełniają karty ewaluacyjne.

Podsumowanie wyników na tablicy

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

   5. Poczęstunek i wspólna zabawa.

   6. Zakończenie i podziękowanie uczestnikom i gościom za udział w imprezie


 Bajka terapeutyczna - Szczupaczek pływaczek na podstawie M. Czarneckiej
Trudność dziecka: agresywność
Zasób dziecka: jest sprawny fizycznie
Metafora: szczupak

Wyobraź sobie gęsty las, w którym rosną piękne, ogromne, stare drzewa. Smukłe, siwe brzozy z długimi, cienkimi gałązkami. Dumne, rozłożyste dęby i grube lipy. Słyszysz szum liści, jęki chwiejących się drzew i trzaski łamanych przez wiatr gałęzi. Idąc poczujesz miękką wilgoć mchu, muskanie gałązek albo delikatny dotyk pajęczej nici na twarzy. Postaraj się głęboko oddychać, a zachłyśniesz się świeżym zapachem żywicy, kwiatów i aromatem leśnych ziół.
Na niewielkiej polance zobaczysz jezioro z ciemnoniebieską miejscami szmaragdową wodą. Pod powierzchnią ujrzysz różne wodne zwierzątka. Są tam malutkie, złote rybki, czarne węgorze i ołowianoszare leszcze. Nad taflą jeziora uganiają się srebrzyste ważki wydające cichutkie brzęki. Poczuj na twarzy orzeźwiający podmuch wilgotnego powietrza. Dotyk małych kamyków ocierających się o siebie i piasek tworzący finezyjne wzorki w rytm przypływającej i odpływającej wody.
Promienie słoneczne przedostają się przez gąszcz roślin rozświetlając cały podwodny świat. Gdy dobrze popatrzysz możesz tam zobaczyć zielono-brązowe kamienie, które obijając się o siebie wydają cichy stukot. Poczujesz piaszczyste dno jeziora, w które delikatnie zapadają się twoje stopy i otulającą miękkość roślin.
Pod dużym, brązowym kamieniem leżącym na samym środku jeziora mieszkała rodzinka szczupaków. Byli w niej mama, tata i troje dzieci. Wśród nich najbardziej wyróżniał się szczupak z czarną plamką na pyszczku. Był opryskliwy, często bez powodu przepychał się, podszczypywał i atakował inne zwierzęta. Nie chciał podporządkowywać się zasadom panującym wśród współtowarzyszy. Nikt nie chciał się z nim bawić, czuł się więc bardzo samotny.
Któregoś dnia kiedy szczupaczek z plamką przepływał koło starego kamienia podsłuchał rozmowę kolegów:
- Co ten Plamka wyprawia, przecież nas boli kiedy nas szczypie i odpycha ogonkiem?- powiedział jeden.
- Tak to jego zachowanie sprawia nam ból, psuje zabawę i humor - odpowiedział drugi.
- Szkoda, moglibyśmy się fajnie razem bawić, gdyby nie był taki złośliwy. Pamiętasz, jak szybko i zwinnie dopłynął do zatoczki kiedy były zawody pływackie?
- Bardzo mi się podobało. Fantastycznie pływa, sam bym tak chciał.
Szczupaczek nie słuchał dłużej co mówią inne rybki i dumnie odpłynął w swoją stronę.
Pewnego letniego dnia rozpętała się burza. Plamka nie zwracając uwagi na wysokie, niebezpieczne fale beztrosko popłynął do swojej ulubionej zatoczki. Wzburzona woda poruszyła kamienie, które nagle osunęły się i uwięziły nieszczęśnika. Długo szamotał się i próbował uwolnić z potrzasku, lecz kamienie nie ustępowały. Przygniatały jeszcze bardziej jego smukłe, słabnące ciało. Ostatkiem sił szarpnął się i zaczął rozpaczliwie wołać:
- Ratunku, niech mi ktoś pomoże! Ratunku!
Jego wołanie usłyszały karpie mieszkające w zatoczce. Jednak nie potrafiły przesunąć przygniatającego go ciężaru.
- Popłyniemy do szczupaków - powiedziały zapłakanemu pływakowi.
Koledzy Plamki bez wahania pospieszyli na pomoc. Silnymi ogonkami odsuwały twarde kamienie i uwolniły nieznośnego kolegę. Przez całą powrotną drogę szczupaczek rozmyślał, jak wiele zawdzięcza swoim wybawcom, którym często dokuczał.
- Już wiem - pomyślał.
Następnego dnia nie mówiąc nic nikomu, popłynął w szuwary, gdzie wesoło bawili się jego koledzy. Niepewnie zbliżył się do bawiących.
- Bardzo dziękuję, że mi pomogliście - odrzekł nieśmiało.
- Przepraszam za moje wybryki, już nigdy nie będę robić wam krzywdy.
Czy mogę się z wami bawić? - zapytał.
Koledzy wybaczyli mu dawne występki i zaprosili do wspólnej zabawy. Ich smukłe, srebrzyste ciała migotały wśród wodnych roślin. Słychać było radosny śmiech i plusk zmąconej harcami wody. Szczupaczek poczuł się szczęśliwy i z rozkoszą poddał się kołyszącej fali.


 Inscenizacja - Dbajmy o przyrodę na podstawie W. Zazuli

Na scenie: plakaty przygotowane przez uczniów, w dużych wazonach stoją udekorowane liśćmi, kwiatami, motylami i kwiatami gałęzie. Na ziemi rozrzucone śmieci początkowo przykryte zielonymi wstęgami materiału.
Występują:
Narrator, dzieci
Ekoludki (ubrane na zielono)
Królowa Ekologia (kolorowa długa suknia, korona ze sztucznych liści i kwiatów)
Król Piekielnych Zanieczyszczeń (ubrany na czarno)
Narrator:
Witamy Was miłośnicy przyrody. Z okazji Świtowego Dnia Ziemi chcemy przedstawić Wam program artystyczny. Wyciągnijcie z niego wnioski i postawcie przed sobą pytanie:
- Czy Ja jestem dobrym ekologiem?
(w tle słychać muzykę imitującą śpiew ptaków, później fragmenty „Czterech pór roku” Vivaldiego)

Dziecko 1
Idę do lasu... Jest piękny, zielony; Słońce rzuca ciekawe refleksy na zdrową, czystą ziemię; W lesie mieszkają zwierzęta: wilki, dziki, lisy. Jest tam tak przyjemnie, wesoło. Nie chcę, stąd wracać do domu...
(dzieci zbierają zielone wstęgi materiału - widać rozrzucone śmieci)
Przychodzę na drugi dzień... Zawód spotkał mnie ogromny; Nie ma tu już drzew zielonych; Same pnie z suchymi gałęziami; Puszek, szkła jest bardzo wiele; Nad lasem unosi się mgła...
Nie dam go zanieczyścić; Nie dam zrobić z lasu wysypiska;
Las to przecież ważne miejsce na naszej planecie - Ziemi
(Ekologiczny duszek mówi do królowej)

Ekologiczny duszek 1
Och królowo, moja miła Król Piekielnych Zanieczyszczeń chce całą planetę posiąść w swe władanie: niszczy pola, lasy i łąki.

Ekologiczny duszek 2
Taak... Chce smogiem niebo nam zasłonić i zwierzęta z lasów wypłoszyć.
(królowa zrywa się z tronu i mówi przerażona)

Królowa Ekologia
Nie możemy na to pozwolić! Nasza Ziemia - Matką naszą. Nie damy Jej zniszczyć! Wezwijmy dzieci do pomocy!

Dziecko 2
Różnorodny krajobraz jest Ziemi; Więc chrońmy go wszyscy tak samo; Ziemia to nasz największy skarb; Chrońmy ją z wieczora i rana; Ona nas kocha, kochajmy ją też; Ona się cieszy, gdy się na niej bawią dzieci; Smuci się wtedy matka Ziemia, kiedy ją dzieci zanieczyszczają

(piosenka w formie rapu - rapuje cała grupa)
Nie zanieczyszczajmy środowiska
Nie śmiećmy
O nie nie nie...
Nie łamiemy żadnych drzew
Ani gałęzi
O nie nie nie...
Bo przyroda też chce żyć
Tak jak my tak jak wy
Bo przyroda też chce żyć
Tak jak my tak jak ty
Bo przyroda zemści się za tą wielką krzywdę
Którą wyrządziłeś jej
Będziesz tego żałował
O tak tak tak...
Będziesz pokutował
O tak tak tak...

Królowa Ekologii
Dzieci weźcie się do roboty, bo Król ciemności i brudu nadchodzi

Ekologiczny duszek 2
Dzieci czy w sprzątaniu świata nam czyściochom pomożecie

Dzieci (wszystkie)
Jasne, że tak duszku miły! Chcemy być ekologami, a nie brudnymi stworami
Król Piekielnych Zanieczyszczeń
Och!!! Och!!! Nie dam się tak łatwo zbyć. Królowo po co wam ta jakaś ekologia?

Ekologiczny duszek 1
My się wcale nie poddamy, chodźcie dzieci pozbieramy wszystkie śmieci, które rozrzucił potwór - wielki wróg przyrody

Dziecko 3
Przyroda, przyroda każdej chwili szkoda, aby ratować ją, by była czysta zielona i nigdy nie zanieczyszczona. Chrońmy ziemię, chrońmy las, tam spędzamy wolny czas. O rzekę też dbajmy, zwierzęta też chcą mieć dom.
(dzieci ochoczo zabierają się do sprzątania i rozkładają zielony materiał)
Król odchodząc mówi:
No dobrze wygraliście, ale zatruję jeszcze waszą Ziemię. Nie będzie żadnej ekologii, ekosystemów, wszystko będzie brudne. Jeszcze was dopadnę...

Dziecko 4
Przyroda ta Ja, przyroda to Ty, przyroda to wszyscy My;
Przyroda to świat, więc chrońmy go, dbajmy o przyrodę, o wodę - nie zanieczyszczajmy jej, o ziemię - nie zatruwajmy jej; Śmieci wyrzucajmy - na to jest kosz; Zbierajmy surowce wtórne, puszki, makulaturę, złom, szkło; Pamiętaj dbaj o przyrodę! To cały świat! Nie może jej zniszczyć żaden chemiczny kat!

Dziecko 5
Zły stan środowiska skraca nasze życie. Zarzućmy hasło sobie: I ty możesz żyć zdrowiej!
Powietrza nie zanieczyszczaj, kupuj płyn do mycia naczyń, który ulega biodegradacji.
Nie jedz rzeczy konserwowanych.
Owoce i warzywa wprowadź w dietę swą.
Gdy tego przestrzegać nie będziesz, alergie miał będziesz;
Gdy się do tego zastosujesz, nigdy nie zachorujesz.
(słuchanie muzyki)

Dziecko 6
Żabka skacze, bocian brodzi dziś słoneczko ładnie wschodzi Piękny ptaszek z nieba leci, chodźcie się więc bawić na dwór wszystkie dzieci, ale pamiętajcie, że:

Dziecko 1
W lesie nie trzeba śmiecić,

Dziecko 2
i głośno się zachowywać,

Dziecko 3
ogniska też nie palić,

Dziecko 4
o recyklingu pamiętać.
 

ANKIETA ewaluacyjna
W każdym punkcie wybierz tylko jedną odpowiedź, dziękuję.

  1. Wybierając się po zakupy
    a) zabierasz ze sobą torbę reklamówkę
    b) prosisz o pakowanie produktów do torebek foliowych
    c) gdy zakupy Ci się nie mieszczą, prosisz o reklamówkę
    d) zakupy wkładasz bezpośrednio do koszyka
  2. Jesteś bardzo spragniony, więc kupujesz napój:
    a) w butelce plastikowej
    b) w kartonie
    c) w puszce
  3. Kupujesz dla mamy dezodorant:
    a) wybierasz najtańszy
    b) sprawdzasz czy nie zawiera freonu
    c) nic Cię nie interesuje oprócz ładnego zapachu
    d) pytasz sprzedawcę, czy jest przyjazny dla środowiska?
  4. Wiosenne słońce przygrzewa, chcesz posprzątać przed domem:

    a) zbierasz śmieci i wygrabiasz suche rośliny, które następnie spalasz w ognisku
    b) wypalasz suche części roślin, żeby było szybciej
    c) zebrane śmieci wrzucasz do kontenera, a suche trawy przeznaczasz na kompost lub ściółkę
    d) wszystko co zgrabiłeś wrzucasz do kontenera
  5. Jedziesz w autobusie, papierek po cukierku:

    a) wyrzucasz przez okno
    b) wkładasz do kieszeni
    c) wciskasz za siedzenie
    d) zanosisz kierowcy
  6. Będąc na wycieczce, chcąc upamiętnić swój pobyt:
    a) zapisujesz wrażenia w dzienniczku (notesie)
    b) kupujesz widokówkę z tego miejsca
    c) grawerujesz swoje inicjały na korze najgrubszego drzewa
    d) robisz pamiątkowe zdjęcie
  7. Podczas mycia zębów:
    a) nie korzystasz z wody
    b) odkręcasz na ten czas wodę zimną lub ciepłą
    c) nabierasz wody do kubka
    d) puszczasz wodę cienkim strumieniem
  8. Zapisane zeszyty, stare podręczniki i gazety:

    a) wyrzucasz razem z innymi śmieciami
    b) spalasz w ognisku i piecu
    c) odkładasz na makulaturę
    d) wynosisz na strych
  9. Skąd najczęściej dowiadujesz się o funkcjonowaniu najbliższego środowiska:
    a) od rodziców
    b) z telewizji
    c) w szkole
    d) od kolegów


 Ankieta jest anonimowa ;)
 
opracowanie Rafał Pastwa

 Źródło:

 Bajka terapeutyczna Małgorzaty Czarneckiej Szczupaczek pływaczek http://www.literka.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=6771
 Inscenizacja - Dbajmy o przyrodę na podstawie Wiesławy Zazuli (miesięcznik Przyroda Polska - marzec 2004)

pomysł i opracowanie 2004 rap

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2015