REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 NOWY WYSTRÓJ SZKOLNYCH KORYTARZY

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Po powrocie z ferii zimowych uczniowie i nauczyciele mogli zauważyć, że w znacznym stopniu zmienił się wygląd naszej szkoły na poszczególnych piętrach. Wszystkie piętra zostały przyozdobione pracami plastycznymi naszych uczniów o różnej tematyce. Pierwsze piętro, ze względu na znajdującą się na nim bibliotekę szkolną poświęcono tematyce popularyzowania czytelnictwa wśród uczniów.

Zatem znalazły się tam prace przedstawiające bohaterów literackich, najbardziej przez nich lubianych. Dekoracja na drugim piętrze wiąże się z problematyką niepełnosprawności wśród dzieci. Możemy tam zobaczyć gazetkę ścienną poświęconą integracji osób niepełnosprawnych oraz postaci sławnych niepełnosprawnych. Na ścianach zaś znajdują się prace o tematyce: „Ja i mój niepełnosprawny kolega”. Najwyższa  kondygnacja budynku została w całości poświęcona realizacji projektu o szkołach partnerskich w ramach projektu Comenius. Możemy tam oglądać piękne fotografie z różnych zakątków Europy (sprawozdania z wyjazdów na Zieloną Szkołę) oraz flagi państw Unii Europejskiej.

Pamiętajmy o tym, że otoczenie w którym przebywają uczniowie ma ogromny wpływ na ich poczucie estetyki, a nawet kreatywność. Dzięki obrazom mają oni kontakt ze sztuką, przy czym nie chodzi tu o sztukę przez duże „ S”, tylko o prace stworzone przez nich samych, o wyeksponowanie ich talentów i zdolności. Rysunki, kolaże, montaże – wszystko to nie tylko może ubarwić szkołę, ale i dać młodym twórcom poczucie, że ich praca jest doceniana i wartościowa.

E. Zielińska, H. Bednarz, M. Lisowska

w górę/up

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2014