REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 RELACJA Z KONFERENCJI TACY SAMI

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

W dniu 26 września 2013 roku uczestniczyłam w jednodniowej konferencji pod hasłem „Tacy sami która była poświęcona działaniom podejmowanym na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Konferencja była połączona z obchodami jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ przez p. A. Jankiewicz z Lubelskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w Lublinie. W dalszej części zostały zaprezentowane działania podejmowane na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji na terenie powiatu opolskiego i puławskiego przez przedstawicieli placówek samorządowych, oświatowych oraz organizacji samorządowych. Konferencja zakończyła się prezentacją 10-letniej działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej. Spotkaniu towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej i wystawa prac rękodzielniczych wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

 

Podczas konferencji zaprezentowałam główne idee i założenia funkcjonowania klas integracyjnych, zadania nauczycieli oraz  sposób prowadzenia zajęć w takiej klasie.

 Prezentacja multimedialna: Klasa integracyjna w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej - pobierz

Przedstawiłam także swoje własne doświadczenia związane z pracą nauczyciela w klasie integracyjnej

Referat: Z doświadczeń nauczycielki klasy integracyjnej… - pobierz

 

opracowanie Agnieszka Lasota

zdjęcia: źródło http://wtzponiatowa.weebly.com/aktualno346ci.html

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013