REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 PLANETA ENERGII

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Planeta Energii to organizowany przez Grupę ENERGA ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej – źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

Energy Planet is an educational program for students and teachers from younger classes of primary schools organized by ENERGA. Its aim is to familiarize children with energy – its sources, functions or danger connected with misusing it.

Uczniowie klasy Ic przystąpili do realizacji celów tego projektu edukacyjnego. Jest to cykl 6 zajęć o tematyce energetycznej. Dzięki nim  dzieci dowiedzą się skąd bierze się prąd i jaką rolę pełni w naszym życiu, jakie są podstawowe źródła energii elektrycznej oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niej korzystać. Poznają także zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych.

The students from class Ic take part in that educational program. That project consists of 6 classes. The subject of that project is energy. Children get to know how energy is produced and how to be environmentally friendly. What’s more, they find out how to use electrical appliances safely.

Nauczyciel realizujący projekt zobligowany jest do archiwizacji przebiegu zajęć oraz złożenia sprawozdań po każdym zajęciu. The teacher is obligated to archive and report the classes.

Iwona Kucharek

w górę/up

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013